•    
  • Language

Boliden bidrar till en mer cirkulär ekonomi

Boliden är ledande på hållbarhet inom metall- och gruvsektorn och spelar utan tvekan en viktig roll när det gäller att tillgodose samhällets behov av metaller på ett så hållbart sätt som möjligt. Till höger hittar du våra artiklar och fallstudier om du vill veta mer om hur vi främjar en mer cirkulär ekonomi. Vår senaste video 'Vår framtid' nedan handlar om Boliden Rönnskär.

Så här främjar Boliden en mer cirkulär resursanvändning

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkularitet är bra för affärerna

Broschyr

Bolidens roll i den cirkulära ekonomin

Läs mer

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90