•    
  • Language

Biprodukter

Genom vidareförädling och ny teknik förvandlar vi avfall till värdeskapande produkter.

Cirkulärt tillvägagångssätt

Boliden har skapat värde från restprodukter i många år. Vidareförädling och avancerade tekniker gör att vi kan tillvarata så mycket som möjligt från våra smältverks processer. Genom att investera i innovativa lösningar kan vi utvinna största möjliga mängd metaller ur råvaran och samtidigt minska avfallet som måste deponeras.

Vidareförädling 

Med ett cirkulärt tillvägagångssätt skapar värde från restprodukter, både från vår verksamhet och andra industrier. Det gör att vi idag kan erbjuda en lång rad biprodukter. Dessa har i sin tur egna, viktiga funktioner i samhället. Våra biprodukter kommer i första hand från smältverken Rönnskär och Harjavalta. På Rönnskär utvinner vi kopparsulfat, zinkklinker och järnsand ur slagg från kopparproduktionen. På Harjavalta utvinner vi kopparsulfat och koppartellurid. Det är bara några exempel på vidareförädling av material på våra smältverk. 

Kopparsulfat

Kopparsulfat är blå kristaller som uppstår när svavelsyra reagerar med koppar. Vi säljer kopparsulfat som reagens till gruvindustrin och är själva en stor användare av produkten.

Zinkklinker

Zinkklinker är ett gulaktigt pulver, och en slaggprodukt från vår kopparframställning. Vi säljer detta vidare till andra smältverk som sedan kan utvinna zink ur pulvret.

Koppartellurid

Koppartellurid är ett svart pulver som kan användas som legeringsämne inom stålindustrin och vid gummitillverkning.

Järnsand

Ett av våra bidrag till den cirkulära ekonomin är järnsand. En biprodukt med mycket goda markisolerande och dränerande egenskaper.

Läs mer

Selen

Selen är ett svart pulver som används inom medicin, för jordförbättring, färgtillverkning, färgning och avfärgning av glas samt inom stålindustrin.

Rånickelsulfat

Boliden producerar även rånickelsulfat, ett gröngult pulver som är en viktig biprodukt vid kopparproduktion.

PGM-koncentrat

PGM eller ”Platinum Group Metals" är ett samlingsnamn för palladium, platina, rhodium, iridium, rutenium och osmium. Används till katalysatorer inom bilindustrin men även inom smyckes- och elektronikindustrin.

Kontakt

Peter Johansson
Manager Sales Iron Silicates

[email protected]
+46 (0) 70 602 3126

e-mail

Länkar och dokument

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90