•    
  • Language

Samhälle och urfolk

Vi strävar efter att vara en aktiv aktör och ha en positiv inverkan i de samhällen vi verkar. Detta kan ske på en mängd olika sätt beroende på hur lokala förutsättningar ser ut. Därtill har Boliden verksamhet i områden där urfolk har särskilda rättigheter.

Samhälle

Ett välmående närsamhälle är grundläggande för verksamhetens långsiktiga framgång. På många av de platser vi verkar är vi en mycket betydelsefull arbetsgivare. Som sådan är vi engagerade i samhällets utveckling och strävar efter att bidra till både ekonomisk och social utveckling. Detta betyder att vi är engagerade i lokala organisationer och medverkar i en mängd olika aktiviteter som främjar regionen och dess invånare. Den största positiva påverkan vi har är sannolikt att skatteinkomster genereras, både direkt och indirekt.

En öppen och nära dialog med ortsbor och andra som är intresserade av vår verksamhet är en självklarhet, liksom att samarbeta med lokala aktörer och sponsra olika föreningar och evenemang.

Urfolks rättigheter

En betydande del av de geografiska områdena där Boliden har verksamhet; från prospektering och projektutveckling till operationella enheter, ligger inom områden där samer och rennäring har särskilda rättigheter. Tillgången till mark är av avgörande betydelse för både gruvdrift och rennäring. Boliden har gjort ett åtagande i linje med ICMM:s principer och verkar för att tidigt involvera potentiellt påverkade urfolk med målen att främja respekt för rättigheter, intressen, ambitioner, kultur och naturresursbaserad försörjning för urfolk.

INDIGENOUS PEOPLE COMMITMENT

Bolidens åtagande om urfolks rättigheter.

Bcause

Bcause är Bolidens välgörenhetsfond som bidrar till globala organisationer eller forskningsprojekt. Bcause-konceptet är en viktig del av vårt arbete med samhällsansvar. Vi har bland annat stöttat både utveckling av samhällen och bidragit med katastrofhjälp. Pengarna som stiftelsen förvaltar bygger på frivilliga månadsbidrag från Bolidens medarbetare och Boliden dubblerar summan så att bidraget blir det tredubbla. Styrelsen, med både interna och externa representanter fattar årligen beslut om vilket eller vilka projekt som ska stödjas.

Läs mer
SUSTAINABILITY INDEX

Läs mer om vårt arbete med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90