•    
  • Language
Produkter

Koncentrat

Anrikad malm blir koncentrat

En stor del av den malm som bryts i är komplexmalm som består av flera olika metaller. Malmen anrikas till flera olika koncentrat som sedan processas till rena metaller i våra smältverk.

Produktion

Fakta om koncentrat

Visste du att?

Kontakt

Mie Munck

Mie Munck

Commercial Manager, Boliden Mines

Länkar & Dokument

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90