•    
  • Language

Mineraltillgångar och mineralreserver

Mineraltillgångar och mineralreserver utgör grunden för företagets framtida gruvverksamhet. Utifrån dessa görs gruvornas långsiktiga brytningsplaner och de är underlag för många av företagets större investeringar. Nya tillskott krävs för en uthållig verksamhet eftersom brytningen årligen reducerar reserverna.

Samrådsunderlag

Laver Besök sidan

Projekt

Laver Ladda ned PDF
Nautanen Ladda ned PDF
Petiknäs norra Ladda ned PDF
Rockliden Ladda ned PDF
Älgträsk Ladda ned PDF
Strömfors Ladda ned PDF

 

Mineraltillgångar och mineralreserver

Sammanfattande tabeller

Ladda ned PDF

Aitik Ladda ned PDF
Bolidenområdet Kristineberg Ladda ned PDF
Bolidenområdet Renström Ladda ned PDF
Bolidenområdet Kankberg Ladda ned PDF
Garpenberg Ladda ned PDF
Kevitsa Ladda ned PDF
Tara Ladda ned PDF

 

Mineraltillgång är en koncentration eller förekomst av mineraler i berggrunden i en sådan form, kvalitet och kvantitet att det finns rimliga möjligheter till eventuell ekonomisk utvinning. Geometri, kvantitet, halt, kontinuitet och andra geologiska egenskaper är kända, beräknade eller tolkade från specifik geologisk information och kunskap som provtagning. Mineraltillgångar klassificeras i kategorierna antagen, indikerad och känd efter ökande kännedomsgrad.

Mineralreserv är den tekniskt brytbara och ekonomiskt lönsamma delen av känd och/eller indikerad mineraltillgång. Den inkluderar gråbergspåslag och malmförluster som förekommer vid brytning och definieras av en teknisk studie motsvarande förstudie eller förprojekt. Studien ska visa att vid tiden för rapportering lönsam brytning är motiverad.

Boliden rapporterar mineralreserver exklusive mineraltillgångar för att undvika risk för dubbelräkning av samma tonnage. Det betyder att kvantiteter som konverteras till mineralreserv tas bort från mineraltillgång.

Boliden följer SveMin:s rekommendationer för rapportering av prospekteringsresultat, mineraltillgångar och mineralreserver och strävar efter att rapportera enligt Pan-European Reserves and Resources Reporting Committee (PERC). PERC standarden är en internationellt erkänd rapporteringsstandard som blivit erkänd av SveMin i Sverige, FinnMin i Finland och Norsk Bergindustri i Norge för prospekterings- och gruvföretag i de nordiska länderna.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90