• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Mineralreserver och mineraltillgångar 2016

Bolidens strategi är att prioritera prospekteringsinsatser inom befintliga gruvområden där de geologiska förutsättningarna är gynnsamma och där ledtiden från ett fynd fram till produktion är kortare än vid fältprospektering.

Aitik

I Aitik har ingen omfattande prospektering gjorts under året. Mineralreserven minskade till 1 194 (1226) Mton och förändringarna av mineralreserven motsvarar i stort årets brytning. Utvinning av molybden har utvärderats och med den förväntade prisutvecklingen är det inte lönsamt att investera i utvinning av molybden i Aitik. Molybden ingår således inte längre i Aitiks mineralreserv men eftersom förutsättningarna kan ändras ligger den kvar i mineraltillgången. Arbetet fortsätter med den närliggande Nautanenfyndigheten med målsättning att lämna in en ansökan om bearbetningskoncession under 2017. Reservlivslängden vid full produktion uppskattas till 27 år. 

Garpenberg

Prospekteringsframgångar och konvertering av mineraltillgång till mineralreserv har inneburit att 36 Mton har tillförts till mineralreserven som ökade till 76 (40) Mton. Tillskotten till reserv har bevisats genom tekniska lönsamhetsstudier. Alla nya delar visar god lönsamhet även om det leder till att Garpenbergs medelhalt sjunker. 17 Mton har adderats till mineraltillgången men till följd av den betydande uppgraderingen till mineralreserv sker en nettominskning för mineraltillgångarna. Reservlivslängden vid full produktion uppskattas till 29 år.

Bolidenområdet

I Kristineberg har Boliden fortsatt prospektering mot Rävliden, 2,5 km väster om Kristinebergmalmen. Mineraltillgången där har utökats och 2,7 Mton har uppgraderats från antagen till indikerad mineraltillgång. Rävliden redovisas under Kristineberg. Maurliden Östra är slutbruten och slutredovisning är inlämnad till Bergmästaren. Viss mineraltillgång som i framtiden eventuellt kan bli lönsamt att bryta finns dock kvar. I Renström och Kankberg har prospektering tillfört nya kvantiteter men det har inte motsvarat vad som brutits ut under året och Bolidenområdets totala reserver minskade till 8,9 (10,5) Mton under 2016. Reservlivslängden vid full produktion uppskattas till 7 år.

Kevitsa

Boliden förvärvade Kevitsa under 2016 och produktionen i gruvan har gått enligt plan. I beräkningen av årets mineralreserv har Bolidens mer konservativa beräkningar lett till något lägre halter i reserven. Total mineralreserv är 146 (154) Mton. Reservlivslängden vid full produktion uppskattas till 16 år.

Kylylahti

Produktionen i Kylylahti har löpt på bra men den gruvnära prospekteringen har inte gett några tillskott och infill-borrning har snarare gett vissa förluster. Den totala mineralreserven har minskat till 1,9 (2,9) Mton och reservlivslängden vid full produktion uppskattas till drygt 2 år. 

Tara

I Tara tillför Tara Deep 10 Mton som ny antagen mineraltillgång (8,5 % Zn och 1,8 % Pb). Mineraliseringen liknar Taras övriga malmer men ligger på större djup, 1,2 - 1,9 km under markytan. I övriga gruvan har större delen av det som brutits kunnat ersättas med nya reserver. Den totala mineralreserven uppgår till 16,5 (17,0) Mton och reservlivslängden vid full produktion uppskattas till 6 år. Beslutad investering i utbyggt sandmagasin, som är villkorad godkännande av irländska myndigheter, har kapacitet för full produktion till 2026. Mineraltillgångarna exklusive Tara Deep minskade.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90