•    
  • Language

Ansvarsfull produktion

För att vara en ledande leverantör av metaller för klimatomställningen, utvecklar vi ständigt nya metoder för en ansvarsfull produktion.

Samhället och klimatomställningen

Ett hållbart samhälle kräver metaller. Det gäller inte minst den tekniska utvecklingen inom fossilfri energi och elektrifiering. Efterfrågan på basmetaller som bland annat koppar, zink och nickel förväntas öka drastiskt under kommande år. För att vi ska nå vår vision om att vara världens mest klimatvänliga och respekterade metalleverantör, måste vi först säkerställa våra egna produktionsprocesser. På så vis kan vi skapa positiva effekter i hela värdekedjan.

Vår värdekedja

Vi prospekterar, utvinner och förädlar metaller på ett ansvarsfullt sätt. Vår möjlighet att påverka metallernas värdekedja gör att vi kan producera metaller med ett betydligt lägre klimatavtryck än det globala genomsnittet. Redan idag erbjuder vi flera sådana produkter, producerade från återvunna material och råmaterial från våra egna gruvor i Sverige, Finland och Irland. Dessa produkter kan där de används ge en stor effekt på det totala klimatavtrycket i projekt som kräver stora mänger koppar och zink.

Koldioxidutsläpp för våra produkter

Vi redovisar koldioxidutsläpp för våra produkter under hela livscykeln.

Läs mer

Cirkulär ekonomi och resursanvändning

Ett cirkulärt förhållningssätt till resurshantering är både möjligt och väl lämpat för vår industri, då metaller kan återvinnas oändligt utan att förlora sina egenskaper. Boliden har skapat värde från restprodukter i många år. Vi investerar i innovativa lösningar med fokus på att utvinna största möjliga mängd metaller ur råvaran och samtidigt minska avfallet som måste deponeras. Vi har därför en viktig roll för att möjliggöra en cirkulär ekonomi. Vi är redan idag en av Europas ledande återvinnare av använda blybatterier och uttjänad elektronik. Vi letar också ständigt nya sätt att skapa värde från avfall från vår egen verksamhet och från andra industrier.

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Vi arbetar kontinuerligt med att implementera de tio principerna från FN:s Global Compact. Våra verksamheter är belägna i länder där risken för kränkningar av mänskliga rättigheter är generellt låg. Det finns ändå flera aspekter vi måste ta hänsyn till, däribland urfolks rättigheter och potentiella risker i vår leverantörskedja. I linje med svenska och internationella branschorganisationers intentioner tog Boliden 2021 fram ett åtagande om urfolk.

Läs mer

Människa, hälsa och säkerhet

Vårt mål är att skapa en olycksfri och hälsosam verksamhet som präglas av säkerhet och välbefinnande.

Läs mer
SUSTAINABILITY INDEX

Läs mer om vårt arbete med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90