•    
  • Language

Våra policyer och åtaganden

Boliden arbetar för att säkerställa optimal resurs- och materialhantering i värdekedjans alla led och strävar efter att trygga hållbar utveckling inom områdena säkerhet, miljöprestanda och affärsetik.

Vår uppförandekod

Uppförandekoden är vår etiska kompass i arbetet med att tillhandahålla metaller som är nödvändiga för att förbättra samhället för kommande generationer. Våra värderingar omsorg, mod och ansvar är grunden till vår uppförandekod som inspirerar och vägleder oss i vårt vardagliga arbete och hjälper oss att göra rätt. Den hjälper oss att bygga och upprätthålla ett förtroende mellan oss som medarbetare, tillsammans med våra affärspartners och de samhällen vi lever och verkar i.

Ladda ner vår handbok i uppförandekod:

Policies och åtaganden

Code of Conduct (in English only)

Download PDF

Business Partner Code of Conduct  (in English only)

Download PDF

Quality Policy (in English only)

Download PDF

Anti-Corruption Policy (in English only)

Download PDF

Human Rights Commitment  (in English only)

Download PDF

Competition Law Policy (in English only)

Download PDF

Data Privacy Policy (in English only)

Download PDF

Whistleblower Policy (in English only)

Download PDF

Environmental Policy (in English only)

Download PDF

Health and Safety Policy (in English only)

Download PDF

Group Tax Policy (in English only)

Download PDF

UK Tax Strategy (in English only)

Download PDF

Biodiversity and Nature Commitment (in English only)

Download PDF

Climate Commitment (in English only)

Download PDF

Indigenous People Commitment (in English only)

Download PDF

Tailings Governance Commitment (in English only)

Download PDF

Water Management Commitment (in English only)

Download PDF

Ansvarsfull produktion

För att vara en ledande leverantör av metaller för klimatomställningen, utvecklar vi ständigt nya metoder för en ansvarsfull produktion.

Läs mer

Bolagsstyrning

Boliden är ett svenskt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Till grund för bolagsstyrningen ligger årsredovisnings- och aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning samt andra tillämpliga lagar och regler.

Läs mer

Koncernledning

Koncernens ledningsgrupp består utöver verkställande direktören av cheferna för Bolidens två affärsområden, Gruvor, respektive Smältverk, ekonomi- och finans­direktören samt Executive Vice President People and Sustainability.

Läs mer

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90