• Language
Smältverk

Boliden Bergsöe

Bäst på återvinning av bly

Bergsöe i Landskrona är Nordens enda sekundära smältverk för bly och en av Europas största återvinnare av förbrukade blybatterier. Varje år återvinns bly från fyra miljoner uttjänta bilbatterier och minst 70 procent av det bly som produceras säljs till batteriindustrin i Europa där det används på nytt. Bly är en ändlig resurs men helt återvinningsbar. Bergsöe är därför en viktig länk i denna viktiga metalls kretslopp. Precis som vid alla Bolidens anläggningar jobbar man vid Bergsöe för att minimera miljöpåverkan och utnyttja alla resurser så effektivt som möjligt. Exempel på det är den nya plastseparationsanläggningen som togs i drift 2019 samt att överskottsvärmen vid produktionen leds vidare till Landskrona kommuns fjärrvärmesystem, vilket täcker det årliga värmebehovet för cirka 2 000 bostäder.  

Se vår senaste film nedan.

Bergsöe i siffror

  • Grundat: 1942
  • Förvärvat: 1979
  • Rörelseresultat: 97 MSEK (2019)
  • Antal anställda: ca 70

Visste du att?

Blybatterier till motorfordon, som uppfanns redan 1859, är den äldsta formen av laddningsbara batterier.

Tack vare förmågan att leverera hög strömstyrka under kort tid, vilket krävs för att driva startmotorn, har batteritypen nått stor användning inom fordonsindustrin.

Batteritypen används också som strömkälla i tyngre fordon som diesel- och ellok, i ubåtar och som reservkraftkälla i anläggningar med höga krav på driftsäkerhet, exempelvis telekommunikations-anläggningar.

Produktion Boliden Bergsöe, 2019

  • Blylegeringar: 49 kton
production bergsöe.jpg

Plastseparation

Kontakta oss

Boliden Bergsöe

Gasverksgatan, SWE-261 22 Landskrona

Länkar & Dokument

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90