•    
  • Language
Smältverk

Boliden Bergsöe

Bäst på återvinning av bly

Bergsöe i Landskrona är Nordens enda återvinningsanläggning för bly och en av Europas största återvinnare av förbrukade blybatterier. Varje år återvinns bly från över fyra miljoner uttjänta bilbatterier och minst 90 procent av det bly som produceras säljs till batteriindustrin i Europa där det används på nytt. Bly är helt återvinningsbar och kan återvinnas gång på gång. Bergsöe är därför en viktig länk i denna viktiga metalls kretslopp. Precis som vid alla Bolidens anläggningar jobbar man vid Bergsöe för att minimera miljöpåverkan och utnyttja alla resurser så effektivt som möjligt. Exempel på det är den nya plastseparationsanläggningen som togs i drift 2019 och som gör att man även återvinner plasten runt batterierna samt att överskottsvärmen vid produktionen leds vidare till Landskrona kommuns fjärrvärmesystem, vilket täcker det årliga värmebehovet för cirka 2 000 bostäder.  

 

Välkommen att titta på filmen nedan om vår återvinningsprocess.

Bergsöe i siffror

  • Grundat: 1902
  • Förvärvat: 1979
  • Rörelseresultat: 158 MSEK (2023)
  • Antal anställda: 83 (2023)
  • Produktion: Blylegeringar 53 kton (2023)

Visste du att?

Miljöpåverkan

Boliden och framtiden

Kontakta oss

Boliden Bergsöe

Gasverksgatan, SWE-261 22 Landskrona

Övriga kontakter

Följ oss

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90