•    
  • Language

Smart batterilager för en tryggare elförsörjning

Det stora behovet av driftsäker el är något som förenar Sveriges industrier i arbetet med klimatomställningen. För att vara en del av lösningen i utmaningen med landets elförsörjning har Boliden låtit placera ett smart batterilager vid smältverket Bergsöe.

imageeq2lo.png

Ett smart batteri som en del i ett forskningsprojekt

Tillsammans med Vattenfall och Landskrona Energi genomför Boliden med stöd av Energimyndigheten ett tvåårigt forskningsprojekt där ett batterilager placerats på Bolidens anläggning Bergsöe i Landskrona. Syftet med projektet är att undersöka hur batterilagret kan säkra en tryggare elförsörjning för exempelvis industrier, samtidigt som det bland annat möjliggör sänkta elkostnader.

– Batterier kommer att bli en viktig del i vårt arbete mot att elektrifiera och energieffektivisera Bolidens verksamhet. Att tillverka batterier kräver dock tillgång till flera olika metaller, där utvinning och återvinning av flera av dessa metaller tillhör vår kärnverksamhet. Det här projektet kommer att ta oss en bit på vägen samtidigt som vi också skapar högre energisäkerhet för andra elkunder, säger Mats Gustavsson, Energiansvarig inom Boliden.

Lokala och regionala lösningar allt viktigare

Lösningar för hur man kan lagra och använda el blir allt viktigare i takt med att våra behov av el i samhället ökar. Vid begränsningar i nätet på grund av tillfälligt hög förbrukning kan batteriet stötta såväl det lokala som regionala elnätet. Det smarta batteriet är även flexibelt på så vis att det lagrar fossilfri el när priset är lägre och använder den när behovet är som störst – något som sänker elkostnaden. Batteriet har en effekt på 500 kW och lagringskapacitet på 1MWh, vilket motsvarar omkring 24 elbilsbatterier.

Forskningsprojektet kommer att pågå fram till våren 2022

 

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90