•    
  • Language
Gruvor

Boliden Tara

Europas största zinkgruva

Tara i Irland är Europas största zinkgruva och även en av de större i en global jämförelse. Sedan driftstarten 1977 har över 85 miljoner ton malm brutits. Boliden förvärvade gruvan 2004. Tack vare prospektering och förvärv har mineralreserven och mineraltillgångarna löpande kunnat utökas. Under senare år har Tara fokuserat på att förbättra sin kostnadsposition, genom produktivitetshöjande investeringar och besparingsåtgärder. Här bryts årligen cirka 2 miljoner ton malm för produktion av zink- och blykoncentrat. 

I juli 2023 placerades gruvan i malpåse och var fortsatt det vid årets slut.  

Tara i siffror

  • Grundat: 1977
  • Förvärvat : 2004
  • Rörelseresultat: 441 MSEK (2022)
  • Antal anställda: 595 (2022)
  • Typ av gruva: underjordsgruva
  • Gruvdjup: 1 000 meter

Visste du att?

Produktion Boliden Tara

Den digitala gruvan

Kontakta oss

Boliden Tara

Navan, Co. Meath, IRE-Knockumber

Gender Pay Gap Report

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90