•    
  • Language
Smältverk

Boliden Harjavalta

Ett av världens mest effektiva koppar- och nickelsmältverk

Boliden Harjavalta ligger i sydvästra Finland, nära hamnen vid Östersjön. Huvudprodukter är koppar, nickel, guld och silver samt biprodukten svavelsyra.

Boliden Harjavalta är unikt – vårt smältverk är det enda nickelsmältverket i Västeuropa, och framställer nickel i ett enda steg tack vare den bästa och senaste tekniken. Harjavalta har också bland de lägsta svaveldioxidutsläppen per producerat ton nickel i jämförelse med andra nickelsmältverk i världen.

Bolidens gruva i Finland, Kevitsa, förser smältverket med koncentrat. Koncentrat köps även in från externa gruvor. Även återvunnen metall används som råvara.

Harjavalta i siffror

  • Grundat: 1936
  • Förvärvat: 2004
  • Rörelseresultat: 1 093 MSEK (2023)
  • Medelantal anställda: 559 (2023)

Visste du att?

Sponsringar

Produktion Boliden Harjavalta 2023

  • Koppar: 129 kton
  • Nickel: 34 ton
  • Svavelsyra: 646 kton
  • Guld: 9 ton
  • Silver: 22 ton

Kontakta oss

Boliden Harjavalta

Teollisuuskatu 1, FIN-29200 Harjavalta

Adress Pori

Copper Refinery Pori

Kuparitie 5, FIN-28330 Pori

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90