•    
  • Language
Gruvor

Boliden Kevitsa

Dagbrott i ett av Finlands största mineralfyndsområden

Boliden Kevitsa är en multimetallgruva i Sodankylä i norra Finland och är en stor arbetsgivare i regionen. Våra primära produkter är nickel och kopparkoncentrat. Koncentraten innehåller även kobolt, platinum, palladium och guld. Malmkoncentrat levereras sedan till våra egna smältverk i Harjavalta och Rönnskär.

Vi arbetar systematiskt med att minimera vår miljöpåverkan, öka energieffektiviteten och för att bevara den biologiska mångfalden. Vi förbättrar produktiviteten och säkerheten genom att investera i automation, elektrifiering och fjärrstyrning.

Våra gemensamma värderingar, omsorg, mod och ansvar, vägleder oss i allt vi gör.

Kevitsa i siffror

  • Grundat: 2012
  • Förvärvat: 2016
  • Rörelseresultat: 89 MSEK (2023)
  • Medelantal anställda: 580 (2023)
  • Typ av gruva: dagbrott

Visste du att?

FÖLJ OSS

SPONSORSHIPS

Produktion Boliden Kevitsa

Boliden Kevitsa - Metallen för den moderna världen

Vår vision

Kontakta oss

Boliden Kevitsa

Kevitsantie 730, FIN-99670 Petkula

Karriär på Boliden

SAFETY BULLETIN

Finska Laplands största multimetallgruva efter tio år

Geologiska forskningscentralen (GTK) upptäckte Kevitsas multimetallfyndighet 1987. Det kanadensiska gruv- och metallföretaget Quantum Mineral tog 2008 initiativet till att etablera gruvdrift i Sodankylä. Etableringen av gruvan påbörjades sommaren 2010 och produktionen påbörjades två år senare, 2012. Sedan 2016 är gruvan I Kevitsa en del av Boliden Group, Europas ledande leverantör av metaller.

Boliden Kevitsa har varit en av de största arbetsgivarna inom industrin i Sodankylä genom tiderna. Gruvan skapade många arbetstillfällen i området. När produktionen startade anställde gruvan närmare 100 personer. Idag sysselsätter Kevitsa cirka 560 gruvspecialister i en rad olika roller. Gruvdriften och dess underleverantörer har haft en avgörande roll i den regionala ekonomin. Den långsiktiga planen för utgrävning i Boliden Kevitsa kommer att sträcka sig över mer än tio år genom effektivisering av driften och malmprospektering i närområdet. Det är ständigt nödvändigt att förlänga gruvans livslängd. 

Under de tio år som gruvan har varit i drift har den utvecklats snabbare och modernare tack vare expansions- och utvecklingsprojekt. I slutet av 2013 lanserades Komatsu PC8000 – Europas största eldrivna lastare. Antalet eldrivna maskiner har ökat sedan gruvan sattes i drift och idag finns det sju helt eldrivna maskiner.

Under 2020 utökades anrikningsverkets produktion från 7,5 miljoner ton till 9,5 miljoner ton. Driften av dagbrottsgruvan konverterades till produktionskontroll, vilket ökade säkerheten och effektiviteten ytterligare. Under 2020 investerade Boliden Kevitsa också i sjutton nya gruvtruckar av modellen Komatsu 830E-5. Samtidigt togs ett fjärde raffineringsverk i bruk vid anrikningsverket.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90