• Language
Gruvor

Boliden Garpenberg

Världens mest produktiva underjordsgruva för zinkbrytning

Garpenberg i Hedemora kommun är en av världens mest moderna gruvor. Det är också Sveriges äldsta gruvområde som fortfarande är i drift.  Här bryts komplexmalm som innehåller zink, bly, silver, koppar och guld. Tack var ett mycket framgångsrikt prospekteringsarbete upptäcktes den stora fyndigheten Lappberget i slutet av 1990-talet, vilket räddade gruvan från nedläggning. Istället kunde Bolidens näst största investeringsprojekt någonsin genomföras i Garpenberg 2014. Då invigdes en ny produktionsanläggning som ökade produktionen från 1,5 miljoner till 2,5 miljoner ton malm per år, vilket sänkt enhetskostnaderna och stärkt Bolidens konkurrenskraft på den globala marknaden.

Investeringen innebar även utveckling av och satsning på branschledande och till stor del automatiserade tekniklösningar vilket gjort Garpenberg mer driftsäkert, miljövänligt och kostnadseffektivt. Expansionen säkrar även jobben för en lång tid framöver vilket också gynnar underleverantörer, entreprenörer och lokalsamhället. 

Garpenberg i siffror

  • Gruvverksamhet har förekommit i Garpenberg sedan : Omkring 400 f.kr.
  • Förvärvat: 1957
  • Rörelseresultat: 1 942 MSEK (2020)
  • Medelantal anställda: 430
  • Typ av gruva: underjordsgruva
  • Gruvdjup: 1 250 meter

Visste du att?

I Garpenberg finns 46 räddningskammare, med luft som räcker till 239 personer i 8 timmar.

Under jord finns även en ambulans, trailers med livräddningsutrustning samt två brandsläckningsfordon med en total  kapacitet på 200 liter släckningsskum.

Produktion Garpenberg 2020

2020 anrikades cirka 3 000 kton malm till metallkoncentrat innehållandes zink, koppar, bly, guld och silver.

Fullständiga produktionssiffror finns i årsredovisningen.

garpenberg production image new.jpg

Information till närboende

Den digitala gruvan

Våra gruvor hör till världens mest säkra. Genom automation kan vi göra en redan säker arbetsplats ännu tryggare för våra medarbetare. Därför blir våra gruvor allt mer digitaliserade. 

Hos oss på Boliden pågår ett världsunikt arbete för att utveckla automationen i gruvorna. Utvecklingen sker i form av ett tvärfunktionellt program med medarbetare från hela koncernen tillsammans med partners som Volvo, Ericsson, Atlas Copco, Sandvik och ABB.

Målet är att produktionen kan hållas igång dygnet runt utan stopp men den största vinsten är ökad säkerhet.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90