•    
  • Language

Ny pumpstation vid Gruvsjön

Nu har arbetet med att bygga en ny pumpstation vid sjön Gruvsjön påbörjats.

Den nuvarande pumpstationen (även kallad rosa pumphuset) är ålderstigen och räcker inte till vid höga vattenflöden t.ex. vid snösmältning. Pumpstationen är viktig del av vår verksamhet då den bidrar till att minska flödet av vatten ner i gruvan.

Den nya pumpstationen kommer att byggas bredvid den gamla och så snart den är i drift kommer det rosa pumphuset att rivas. Vi planerar för att driftsätta den nya pumpstationen till sommar/höst 2025. 

 

Mark- och byggarbeten 

Det kommer att pågå mark- och byggarbeten vid platsen från april 2024 ända fram till dess att den nya stationen är i drift och den gamla är riven vilket beräknas till sommar/höst 2025.

Arbeten kommer att ske på vardagar mellan kl 07-16 och området hägnas in. Det kommer dock att pågå en del tunga transporter på vägen mellan slalombacken, via pumpstationen och mot industriområdet (se bild nedan). Var uppmärksam på dessa transporter och undvik att parkera längs deras väg.

Arbetsområdet för mark- och byggarbetet vid den nya pumpstationen.

 

Transportvägen som används för de tunga transporterna mellan slalombacken, via pumpstationen och industriområdet.

 

KONTAKT

Vid frågor om projektet kan du kontakta oss på Boliden Garpenberg:
[email protected]

 

 

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90