•    
  • Language

Svavelsyra

Vi producerar svavelsyra och svaveldioxid av högsta industrikvalitet.

Världens mest använda kemikalie

Svavelsyra är en av de mest använda kemikalierna i världen. Det är en starkt frätande, färglös och trögflytande vätska med en mängd olika applikationer. Det spelar en viktig roll i processer inom industrier som gödningsmedel, massa- och papperstillverkning. Det kan till exempel användas för att sänka pH-värdet i konstgödsel eller som blekmedel vid papperstillverkning. Svavelsyra kan framställas på olika sätt. Bolidens svavelsyra produceras vid rening av gaser från våra smältprocesser och har en mycket hög klimatprestanda.

Hög leveranssäkerhet 

Boliden är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativ svavelsyra inom smältverks industrin. Tack vare vår utmärkta produktionskapacitet vid våra smältverk kan vi garantera mycket hög leveranssäkerhet. Vi tillverkar svavelsyra vid smältverken Rönnskär, Harjavalta, Kokkola och Odda. Dessutom producerar vi flytande svaveldioxid av samma höga kvalitet, som bland annat kan användas i desinfektionsmedel och konserveringsmedel. Sedan 2023 erbjuder vi Low-Carbon Sulphuric Acid, en produkt med flera gånger lägre klimatavtryck än branschgenomsnittet, läs mer här. 

1,8 mton

Bolidens årliga produktionskapacitet för svavelsyra. 

Kontakt

Janne Loven
Manager Sales - Sulphur Products

+35 84 07 700 143
[email protected]

e-mail

Länkar och dokument

Så redovisar vi koldioxidutsläpp för våra produkter

Gruvindustrin saknar idag en standardiserad mätmetod för koldioxidutsläpp – det vill vi ändra på. Transparens är enligt oss den enda vägen till en hållbar och långsiktig gruv- och metallindustri. Vi gör våra livscykelberäkningar på våra huvudmetaller, från vagga till grind, utan att räkna med koldioxidkrediter och -kompensationer. Det ger oss bättre förutsättningar att se i vilka scope som vi behöver göra insatser för att minska vårt koldioxidutsläpp. På så sätt ska vi nå vår vision om att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90