• Language
Smältverk

Boliden Rönnskär

Världsledande på elektronikåtervinning

Rönnskär i Skelleftehamn är ett av världens mest effektiva kopparsmältverk. Anläggningen tar emot leveranser av koppar- och blykoncentrat från våra egna gruvor, samt från externa leverantörer. Tack vare investeringar och vidareutveckling av kaldotekniken är smältverket idag världsledande på återvinning av elektronik. Från dessa material utvinns främst koppar, guld och silver. Rönnskär är vår största produktionsenhet och den största privata arbetsgivaren i regionen. 

Rönnskär i siffror

  • Grundat: 1930
  • Rörelseresultat : 1 075 MSEK (2021)
  • Medelantal anställda : 865

Visste du att?

65 procent av all koppar som produceras används till att producera och leda elektricitet.

Tillgången på koppar är därför helt avgörande för omställningen till alternativa energikällor som vind-, sol- och vattenkraft, där kopparn i första skedet behövs för att generera elektricitet och i andra skedet för att föra energin långa sträckor med låg förlust.

Studier visar att när koppar används i energieffektiviserande syfte kan kopparn leverera 250 gånger större CO2 – minskningar än de emissioner som uppstår vid tillverkning av koppar. 

Produktion Boliden Rönnskär, 2021

  • Koppar: 223 kton
  • Zinkklinker: 34 kton
  • Bly: 27 kton
  • Svavelsyra: 528 kton
  • Silver: 483 ton
  • Guld: 11 ton

Investering i lakningsanläggning

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90