•    
  • Language

Strategisk läge vid hamnen

1928 startade uppförandet av själva anläggningen med Europas högsta skorsten 145 meter hög. Och i januari 1930 kom driften vid smältverket igång. Produktionen bestod av oraffinerad koppar, så kallad blister, som göts i form av tackor. Den första blisterkoppartackan gjöts midsommarnatten 1930.

De första åren, fram till 1933 då ädelmetallverket byggdes, ingick guldet och silver i blisterkopparn. Guldvärdet var högt, det översteg många gånger kopparns värde. Idag är den största delen av metallproduktionen koppar. Råvarorna tas från Bolidens egna gruvor, främst Aitik, och från externa leverantörer.

 

Vybild över smältverket från 1930

Rönnskär har under åren byggts om och till i omgångar för att alltid motsvara kraven på ett modernt och effektivt smältverk. Redan i början av 1930-talet byggdes flamugnar, konvertrar, anod- och katodugn samt elektrolysverk.

På 1940-talet kom blyverksamheten igång på allvar och 1952 byggdes en svavelsyrafabrik som kunde tillvarata de svaveldioxidhaltiga skorstensgaserna. I mitten av 1960-talet tog också zinkåtervinningen fart. 1976 kunde Rönnskär inviga världens första blykaldoverk. Verket byggdes för att ta hand om restprodukter från kopparverket. 1980 började återvinningen av metaller från elektronikskrot. Smältningen av elektronik respektive bly sker kampanjvis. Kaldoprocessen har genom åren visat stor flexibilitet och kunnat användas till en mängd olika smältmaterial. Den har dessutom stora miljömässiga fördelar.

Kring senaste sekelskiftet var det åter dags för omfattande investeringar. Under åren 1998 – 2000 genomfördes Rönnskär +200, den mest omfattande moderniseringen i verkets historia. En investering om 1,9 miljarder kronor, som bland annat ökade produktionskapaciteten med 70 procent.

Idag kan Rönnskär producera 250 000 ton koppar per år, det gör verket till ett av världens största. Och modernaste. År 2012 invigs en ny anläggning för återvinning av elektroniskrot. Boliden blir därmed världsledande inom detta område.

 

Anläggningen för återvinning av elektroniskrot

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90