•    
  • Language

Människa, hälsa och säkerhet

Genom mod, omsorg och ansvar hjälper vi våra ledare, medarbetare och verksamheter utvecklas i säkra, hälsosamma och innovativa arbetsmiljöer.

En hållbar arbetsmiljö

Vårt mål är att skapa en olycksfri och hälsosam verksamhet som präglas av säkerhet och välbefinnande. För att bygga hållbara arbetsmiljöer implementerar vi ständigt ny teknik och innovationer. Våra automationsprocesser innebär att våra medarbetare inte behöver befinna sig i områden som bedöms vara av högre risk, och fördela kunskap där den har som mest värde för både företag och individ. I slutändan ger det positiva effekter på såväl säkerhet som produktivitet och lönsamhet. Vårt systematiska arbete med hälsa, säkerhet och arbetsmiljö säkerställer att effekterna håller över tid.

Gruvautomation ökar säkerheten

Läs mer om hur vi förbättrar säkerhet och produktivitet genom gruvautomation.

Läs mer

Attrahera och behålla kompetens

För att attrahera och behålla kompetens behöver vi skapa långsiktiga relationer i våra samhällen, med våra medarbetare och med människor världen över. Vi erbjuder examensarbeten, praktikplatser och studiebesök för att ge studenter möjligheter att lära sig mer om Boliden som arbetsgivare. Att långsiktigt säkerställa tillgång på expertis och rätt kompetenser ökar vår konkurrenskraft och möjliggör en produktion i framkant.

Läs mer

Kompetensutveckling

Våra medarbetare är en förutsättning för framgång och tillväxt. De har alltid möjlighet till fortsatt lärande och utveckling genom individuella utvecklingsplaner. Ett omfattande teknikskifte med ökad digitalisering och automatisering i Boliden ställer dessutom nya kompetenskrav inom många yrkesområden. Med arbetsmiljöer där lärande uppmuntras och nya idéer välkomnas skapas förutsättningar för våra verksamheter att också utvecklas och förbättras över tid. Med kompetensutveckling och en bredd av karriärvägar har de chansen att fortsätta sin utveckling över tid, för att utföra sitt jobb på bästa möjliga sätt.

Proaktiv säkerhetskultur

Vi strävar efter att skapa en proaktiv säkerhetskultur. Anställda uppmuntras att rapportera risker, föreslå förbättringar och ta del av systematiskt säkerhetsarbete genom dagliga pulsmöten. Ett högre fokus på proaktiva insatser, utbyte av erfarenheter och implementering av nya värderingar och förbättringar har hjälpt till att skapa säkrare och hälsosammare arbetsplatser. Idag fortsätter antalet allvarliga incidenter och olyckor att minska med så mycket som 50 % jämfört med tidigare år.

Läs mer
SUSTAINABILITY INDEX

Läs mer om vårt arbete med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90