•    
  • Language

Vattenhantering

En ansvarsfull, hållbar och effektiv vattenhantering har både ekonomiska och miljömässiga fördelar och är därför en strategiskt viktig fråga för oss.

En av världens viktigaste resurser

Vatten är en värdefull, delad resurs med högt socialt, kulturellt, miljömässigt och ekonomiskt värde. Tillgång till vatten har blivit erkänt som en mänsklig rättighet. Det är också är en viktig resurs för all gruv- och metallverksamhet. I stora delar av världen är vatten en bristvara, där Boliden har verksamhet är dock den generella tillgången till vatten god. Genom att hantera, rena, och återvinna vatten på ett ansvarsfullt sätt minskar vi risker för omkringliggande vattendrag. Det är också en affärskritisk fråga att vatten, liksom våra andra tillgångar, tas tillvara på bästa möjliga sätt.

Läs Bolidens Water Management Commitment

Bolidens mål

Vårt mål är att alla våra verksamheter ska ha en vattenförvaltningsplan som tar hänsyn till:

  • Riskhanteringsstrategier för vattenförvaltning
  • Kontinuerlig förbättring av miljöprestanda
  • Proaktivt engagerande av nyckelintressenter i utmaningar och möjligheter på ett öppet och transparent sätt

Rening och återanvändning

Att ha en god cirkulation och återvinning av vatten i våra processer är fördelaktigt av miljömässiga skäl. Det minskar behovet av intag och utsläpp av vatten. Vi använder flera metoder för vattenrening. I vissa fall genom dedikerade reningsverk och i andra fall via sandmagasin där metaller i vattnet fäster i partiklar och sjunker till botten. Vi utvecklar även kontinuerligt nya metoder för vattenrening och vattenåtervinning.

Läs mer
90 %
Andelen vatten som återvinns i Boliden Aitik
70 %
Andelen vatten som återvinns i Boliden Garpenberg
SUSTAINABILITY INDEX

Läs mer om vårt arbete med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90