•    
  • Language

Green Transition Metals

Vår portfölj av återvunna och koldioxideffektiva metaller spelar en avgörande roll i klimatomställningen.

Möjliggör morgondagens samhällen 

Green Transition Metals (GTM) är en portfölj av återvunna och koldioxideffektiva metaller. Portföljen innehåller några av de mest hållbara alternativen på den globala marknaden – med möjlighet att säkra en hållbar framtid för kommande generationer. Våra Low-Carbon-produkter kommer från Bolidens egna gruvor. Våra Recycled-produkter är 100 % återvunna metallprodukter från Bolidens smältverk.

 

En ledare i branschens omställning 

Våra Green Transition Metals spelar en nödvändig roll i klimatomställningen, och vår ambition är att vara en föregångare inom hållbar metallproduktion, och vi uppmuntrar våra leverantörer att följa med på den resan. Genom att dela kunskap om hur vi minimerar utsläpp och koldioxidavtryck skapar vi tillsammans en grund för branschens omställning. Koldioxidutsläppen för Low-Carbon Copper och Low-Carbon Zinc är 1,5 respektive 1,0 kg koldioxid per producerat kilogram, jämfört med globala genomsnitt på omkring 4,0 för koppar och 3,6 för zink. 

1-1,5 kg 

Koldioxidutsläpp per producerat kilogram för Low-Carbon Zinc och Low-Carbon Copper. 

Framtidens metallprodukter 

I framställningen av våra Green Transition Metals utmanar vi oss själva att ständigt leta efter nya vägar att minska vår klimatpåverkan. Se filmen för att lära mer.

Low-Carbon Nickel

Low-Carbon Nickel erbjuder en hållbar produkt med ett minimalt koldioxidavtryck långt under det globala genomsnittet.

Läs mer

Low-Carbon & Recycled Copper

Kopparprodukter med ett betydligt lägre koldioxidavtryck än det globala genomsnittet.

Läs mer

Low-Carbon & Recycled Zinc

Zinkprodukter från interna värdekedjor samt sekundära råvaror.

Läs mer

Low-Carbon & Recycled Lead

Blyprodukter som minskar ditt koldioxidavtryck samtidigt som den erbjuder en ansvarsfullt producerat produkt.

Läs mer

Low-Carbon Sulphuric Acid

En produkt som minskar ditt koldioxidavtryck samtidigt som den erbjuder en hållbar produkt oberoende av fossila bränslen.

Läs mer

Kontakt

Johan Andersson
Manager Copper Sales

+46 (0)70 278 76 19
[email protected]

e-mail

Kontakt

Daniel Asplund
Manager Zinc Sales

+46 (0) 72 234 56 78
[email protected]

e-mail

Kontakt

Hampus Svanholm
Manager Sales Lead, Precious Metals

+46 (0) 70 508 0237
[email protected]

e-mail

Kontakt

Janne Loven
Manager Sales - Sulphur Products

+35 84 07 700 143
[email protected]

E-mail

Framtidens metallprodukter 

I framställningen av våra Green Transition Metals utmanar vi oss själva att ständigt leta efter nya vägar att minska vår klimatpåverkan. I förlängningen innebär det att vi hjälper våra kunder att minska de totala utsläppen för produkterna som innehåller våra metaller. Vår ambition är att i framtiden kunna erbjuda ökade volymer och fler metaller med samma prestanda som våra Low-Carbon- och Recycled-produkter.  

Mer om Low-Carbon and Recycled Copper

Ladda ned PDF

Mer om Low Carbon Zinc and Recycled Zinc

Ladda ned PDF

Så redovisar vi koldioxidutsläpp för våra produkter

Gruvindustrin saknar idag en standardiserad mätmetod för koldioxidutsläpp – det vill vi ändra på. Transparens är enligt oss den enda vägen till en hållbar och långsiktig gruv- och metallindustri. Vi gör våra livscykelberäkningar på våra huvudmetaller, från vagga till grind, utan att räkna med koldioxidkrediter och -kompensationer. Det ger oss bättre förutsättningar att se i vilka scope som vi behöver göra insatser för att minska vårt koldioxidutsläpp. På så sätt ska vi nå vår vision om att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen.

Bolidens klimatmål

Med uppdatering från intensitetsmål till absoluta mål för 2030 har vi återigenflyttat fram positionerna i vår strävan mot att vara branschledande. 

Läs mer

40%

Lägre koldioxidutsläpp i scope 1 och 2 till 2030 jämfört med basår 2021.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90