•    
  • Language

Low-Carbon Lead & Recycled Lead

Blyprodukter som minskar ditt koldioxidavtryck samtidigt som den erbjuder en ansvarsfullt producerat produkt.

Ansvarsfull produktion 

Bolidens Low-Carbon Lead, hämtat från företagets egna gruvor, har ett koldioxidavtryck som är lägre än 1 kg CO₂/kg Pb. Detta står i kontrast till andra smältverk för primärbly i Europa och Nordamerika, som har en genomsnittlig utsläppsnivå på 1,87 kg CO₂/kg Pb. Med ett koldioxidavtryck under 1 kg CO₂/kg Pb sätter Bolidens Recycled Lead en ny standard för hållbar blyproduktion, helt hämtat från återvunna material.

Low-Carbon Lead and Recycled Lead med lågt klimatavtryck 

Båda Low-Carbon Lead and Recycled Lead har ett koldioxidavtryck som är lägre än 1 kg CO₂/kg Pb

 

 

< 1 kg

En växande produktportfölj 

För att nå våra egna ambitiösa klimatmål utmanar vi oss själva att minska utsläppen i varje steg i hela värdekedjan. Därför är vi väldigt stolta över vår Green Transition Metals-portfölj. Ambitionen är att utveckla den ytterligare.

Läs mer

Kontakt

Saga Mills
Manager Sales Lead, Precious Metals

[email protected]
OBS: Bolidens guldförsäljning är strikt begränsad till företag.

E-mail

Så redovisar vi koldioxidutsläpp för våra produkter

Gruvindustrin saknar idag en standardiserad mätmetod för koldioxidutsläpp – det vill vi ändra på. Transparens är enligt oss den enda vägen till en hållbar och långsiktig gruv- och metallindustri. Vi gör våra livscykelberäkningar på våra huvudmetaller, från vagga till grind, utan att räkna med koldioxidkrediter och -kompensationer. Det ger oss bättre förutsättningar att se i vilka scope som vi behöver göra insatser för att minska vårt koldioxidutsläpp. På så sätt ska vi nå vår vision om att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90