•    
  • Language

Boliden - ett metallföretag i världsklass

Vi är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller.

I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem.

Europas producent av hållbara metaller

Med omsorg om människa, miljö och samhälle tillhandhåller Boliden metaller som är nödvändiga för samhällsutvecklingen. Vi utvinner och framställer högkvalitativa metaller med god klimatprestanda från egna gruvor och smältverk. Koppar, zink, nickel och bly som vi producerar är alla viktiga för klimatomställningen och återfinns inom en mängd innovationskritiska områden såsom tillverkning av elbilar eller bilbatterier.

Med lång erfarenhet, hög kompetensnivå och med ledande teknik arbetar vi mot att uppnå vår vision om att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen.

Ett år präglat av konjunkturen

Mikael Staffas, Bolidens VD, summerar 2023

Läs mer

Vår metallproduktion

Vår värdekedja börjar i prospektering och via gruvor, anrikningsverk och smältverk skapar vi metaller som möjliggör klimatomställningen. Förutsättningarna för vår framgång beror till stor del på verksamhetens omgivning, lokala intressenter såsom urfolk och närliggande samhällen samt andra faktorer som exempelvis god energiförsörjning.

 

Prospektering

Vi söker ständigt nya mineralfyndigheter, främst i anslutning till våra befintliga gruvor men även i nya områden. Genom vårt prospekteringsarbete framtidssäkrar vi vår verksamhet och tar ett långsiktigt ansvar för samhällets tillgång till metaller av högsta kvalitet. Vi fokuserar i första hand på mineralfynd av zink, koppar, bly, nickel, guld, platina, palladium och silver.

 

Läs mer

Gruvor

Vi bryter malm i både dagbrott och underjordsgruvor. Tack vare  expertkunskap om gruvdesign, modern teknikutveckling och  brytningsmetoder håller vår produktion mycket hög klass – från borrning och sprängning till lastning och krossning. I våra anrikningsverk separeras mineraler från den krossade malmen. Slutprodukten blir olika mineralkoncentrat som transporteras till smältverk för vidare bearbetning. De utbrutna delarna av gruvan återfylls, och sand från anrikningsverken samlas i magasin som omges av dammar. 

 

Läs mer

Smältverk

I våra smältverk förädlar vi mineralkoncentraten till metaller som är den färdiga produkten som transporteras till kund. Tack vare teknisk expertis och flexibla processer kan vi utvinna metaller ur komplexa råmaterial och producera metaller av mycket hög kvalitet. Vi är även marknadsledande inom elektronikåtervinning och återvinning av bly från bilbatterier. Precis som våra gruvor regleras även denna verksamhet av strikta miljövillkor, övervakade av såväl oss själva som tillsynsmyndigheter. 

 

Läs mer

Produkter

Våra produkter är i huvudsak zink- och blytackor, kopparanoder och katoder, guldtackor och silvergranuler, men även övriga produkter som svavelsyra och järnsand. Större delen av våra metaller transporteras med tåg eller båt till industrikunder över hela Europa. Två viktiga slutanvändare är bygg- och fordonsindustrin. 

Läs mer

Vårt syfte, vår vision och våra värderingar

Med omsorg om människa, miljö och samhälle kan vi genom lång erfarenhet, hög kompetensnivå och ledande teknik tillhandahålla metaller för framtida generationer.

Läs mer

Ansvarsfull produktion

För att vara en ledande leverantör av metaller för klimatomställningen, utvecklar vi ständigt nya metoder för en ansvarsfull produktion.

Läs mer

Bolagsstyrning

Boliden är ett svenskt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Till grund för bolagsstyrningen ligger årsredovisnings- och aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning samt andra tillämpliga lagar och regler.

Läs mer

Vår historia

I december 1924 bryter guldfebern ut cirka tre mil nordväst om Skellefteå. Då görs det första malmfyndet i Fågelmyran - grunden för det som idag är Bolidenkoncernen. Två år senare bryts den första malmen och det blomstrande samhället Boliden växer snabbt fram.

Läs mer

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90