• Language
Smältverk

Boliden Odda

Storproducent av zink och zinklegeringar

Zinksmältverket Odda i Norge etablerades redan på 1920-talet. Det primära råmaterialet är zinkkoncentrat för zinkproduktion. Sekundärt råmaterial är återvunnet zink. Odda har de senaste åren genomgått ett omfattande effektiviseringsarbete och investeringar har gjorts i ny processutrustning. Målet är att nå en kapacitet på 200 kton zink per år.

Odda i siffror

  • Grundat: 1924
  • Förvärvat: 2004
  • Rörelseresultat: 548 MSEK (2020)
  • Medelantal anställda: 302

visste du att?

Bygg- och infrastrukturindustrin står för den största användningen av zink, men även bil- och transportindustrin samt elektriska och elektroniska konsumentvaror är viktiga användningsområden för zink.

Oavsett om zink används som konstruktionsmaterial eller som beläggning på andra material kan det i hög grad återvinnas. 

Produktion Boliden Odda, 2018

  • Zink: 192 kton
  • Svavelsyra: 127 kton
production_img_odda.jpg

Bergförvar

Kontakta oss

Eitremsneset, NO-5751 Odda

Länkar & Dokument

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90