•    
  • Language

Mineralkoncentrat blir rena kvalitetsmetaller

I Bolidens smältverk förädlar vi såväl våra egna gruvors som andras mineralkoncentrat till rena metaller. Boliden är även marknadsledande inom elektronikåtervinning och återvinning av bly från bilbatterier. Tack vare ett ständigt effektiviseringsarbete och stabila processer kan vi maximera produktionen av både metaller och biprodukter, en strategi som ger oss ett bredare produktutbud, minimerar restavfallet i produktionen och ökar vår konkurrenskraft. Vi fokuserar även på att bevara och utveckla vårt ansvarstagande för säkerhet, miljö och hälsa i alla led.  

Metallproduktion – så funkar det

Metaller och biprodukter

Underjordsförvar

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90