•    
  • Language

I säkert förvar under jorden

På smältverket Boliden Rönnskär byggs ett djupt underjordsförvar 330 meter ner i berget. Där ska processavfall från smältverket lagras för evig tid.

Se vår senaste film om det unika underjordsförvaret på Boliden Rönnskär

Underjordsförvaret är unikt. Ingen annanstans i världen finns ett sådant på samma plats som ett smältverk. Med värderingarna i grunden beslöt Boliden att allt processavfall från smältverket ska placeras i förvaret. Anläggningen tas i drift under 2021.

Miljölagstiftningen inriktar sig på kvicksilver. Håller avfallet mer än 0,1 % ska det deponeras i djupt underjordsförvar. Endast en mindre del av Rönnskärs avfall innehåller kvicksilver. Den stora volymen är istället avfall som består av andra ämnen. De ligger nu i lagerplatser på industriområdet. Även dessa ska flyttas ned i förvaret, tillsammans med det som genereras från den dagliga verksamheten.

Återvinna metaller ur avfall
Men värdemetallerna i avfallen - nog vore det slöseri att inte försöka utvinna dem först? Boliden har därför beslutat investera 750 MSEK i en lakningsanläggning för vissa avfall. Lakningen gör det möjligt att återvinna mer metaller ur avfallen och samtidigt minska mängden som ska ner i förvaret. Lakning är dessutom hand i handske med Bolidens strategi att så mycket som möjligt av råmaterialen ska bli produkter och så lite som möjligt avfall.

Under tiden fortskrider arbetet med underjordsförvaret. En ramp ned till förvarsnivån samt en anslutningsort är klar och åtta förvarsrum anläggs. Under hösten 2021 installeras en stabiliseringsanläggning som ska förbehandla vissa avfall innan de körs ned i förvaret. Stabiliseringen ska minimera risken för läckage.

Se animationen av Rönnskärs underjordsförvar

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90