•    
  • Language

Inköp av primärt och sekundärt råmaterial

Metallkoncentrat är den största råmaterialkällan för våra smältverk, och valet av våra leverantörer påverkar såväl lönsamhet som vårt hållbarhetsarbete. Vår ambition är att vara en affärspartner i världsklass, och genom samverkan och dialog arbetar vi med att åstadkomma förbättringar och minimera risker för båda parter.

Metallkoncentraten köps från våra egna gruvor samt från ett tjugotal externa leverantörer, till övervägande del gruvor i Europa, Syd- och Nordamerika. Utöver koncentrat används även vissa mellanformer och sekundärmaterial i våra smältverk. Elektronik- och metallskrot är exempel på det sekundära råmaterial vi köper in.

Director Raw Materials

Patrick Ammerlaan

Patrick Ammerlaan

Director Raw Material

Inköp av kopparkoncentrat och råvarumaterial

Raymond Langevoort

Raymond Langevoort

Director Raw Materials

Inköp av kopparkoncentrat

Linn Arnerlöf

Linn Arnerlöf

Purchasing Manager Copper Concentrates

Inköp av zinkkoncentrat

José Tinoco

José Tinoco

Manager Zinc and Lead Concentrates

Försäljning Nickel & Inköp av Nickelkoncentrat

Fredric Bratt

Fredric Bratt

Manager Nickel

Nickelkoncentrat

Sebastian Wareing

Sebastian Wareing

Purchasing Manager Nickel

Inköp av zinkkoncentrat och oxider

Vilhelm Ohlin Ogestad

Vilhelm Ohlin Ogestad

Purchasing Manager – Zinc Concentrates and Oxides

Blybatterier / blyskrot

Jan-Stefan Nilsson

Jan-Stefan Nilsson

Purchase & Logistic Manager Lead

Råvarumaterial

Tomas Sjölin

Tomas Sjölin

Commercial Coordinator Secondary Raw Materials

Råvarumaterial

Jörgen Johansson

Jörgen Johansson

Purchasing Manager Secondary Raw Materials

Råvarumaterial

Alessandro Casini

Alessandro Casini

Purchasing Manager Secondary Raw Materials

Råvarumaterial

Oskar Olsson

Purchasing Manager Secondary Raw Materials

Råvarumaterial

Anita Desai

Anita Desai

Purchasing Manager - Secondary Raw Materials

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90