•    
  • Language

Nickel

Boliden producerar nickelskärsten, en viktig pusselbit för att möta det snabbt växande behovet av nickel.

Den mångsidiga metallen 

Efterfrågan på nickel bedöms öka kraftigt på grund av dess nyckelroll som insatsvara för produkter som används i energiomställningen. Nickel har enastående fysikaliska och kemiska egenskaper. Den är resistent mot såväl korrosion och oxidation och tål höga temperaturer.  Den har också utmärkta egenskaper för att lagra energi. Dess storsta användningsområdet är legering med andra metaller för att producera rostfrittstål, nickelbaserade superlegeringar och andra legeringar. Det används också allt mer som katodmaterial i uppladdningsbara batterier för elfordon. Nickel ökar energitätheten hos EV-batterier och bidrar till längre räckvidd. Nickel kan återvinnas ett obegränsat antal gånger med återvinningsgrad som överstiger 85 %.

Bolidens nickelproduktion

Vi tillverkar nickelskärsten vid smältverket Boliden Harjavalta i Finland av nickelkoncentrat från vår Kevitsagruva i norra Finland och externa gruvor. Harjavalta är också det enda större nickelsmältverket i Europa. Vår nickelskärsten säljs till externa raffinaderier för användning i en mängd olika speciella applikationer, såsom högnickellegeringar för flygindustrin. Superlegeringar har funnit omfattande användning i många högtemperaturapplikationer, såsom avgasventiler för bilar, ugnskonstruktionsdelar, värmebehandlingsutrustning, raketmotorer och, framför allt, i de heta zonerna i turbiner för elproduktion eller för att driva flygplan. Och inom den kemiska bearbetningssektorn värderas de för sin korrosionsbeständighet.  

+85%

Low-Carbon Nickel

Low-Carbon Nickel erbjuder en hållbar produkt med ett minimalt koldioxidavtryck långt under det globala genomsnittet.

Läs mer

Kontakt

Fredric Bratt
Manager Nickel

+46 (0) 76 235 32 60
[email protected]

e-mail

Kontakt

Sebastian Wareing
Purchasing Manager Nickel

+46 (0) 70 269 82 07
[email protected]

e-mail

Länkar och dokument

Så redovisar vi koldioxidutsläpp för våra produkter

Gruvindustrin saknar idag en standardiserad mätmetod för koldioxidutsläpp – det vill vi ändra på. Transparens är enligt oss den enda vägen till en hållbar och långsiktig gruv- och metallindustri. Vi gör våra livscykelberäkningar på våra huvudmetaller, från vagga till grind, utan att räkna med koldioxidkrediter och -kompensationer. Det ger oss bättre förutsättningar att se i vilka scope som vi behöver göra insatser för att minska vårt koldioxidutsläpp. På så sätt ska vi nå vår vision om att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen.

Bolidens klimatmål

Med uppdatering från intensitetsmål till absoluta mål för 2030 har vi återigenflyttat fram positionerna i vår strävan mot att vara branschledande. 

Läs mer

40%

Lägre koldioxidutsläpp i scope 1 och 2 till 2030 jämfört med basår 2021.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90