•    
  • Language

Low-Carbon Nickel

Low-Carbon Nickel erbjuder en hållbar produkt med ett minimalt koldioxidavtryck långt under det globala genomsnittet.

Ansvarsfull produktion 

Low-Carbon Nickel är ett steg längre för att nå Bolidens mål att skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Tack vare de senaste innovationerna från den elektriska trolley i Kevitsa till det toppmoderna nickelsmältverket i Harjavalta, sparar vi årligen över 18 000 000 kg CO2-utsläpp när vi producerar nickelskärsten.

Low-Carbon Nickel med lågt klimatavtryck 

Med ett minimalt koldioxidavtryck, som mäter mindre än 5 kg CO2eq per kg nickelekvivalenter – ligger vi långt under det globala genomsnittet på över 34 kg CO2eq år 2024.

 

 

<5 kg

CO2eq per kg nickelekvivalenter

Low-Carbon Nickel

Vår Low-Carbon Nickel är inte bara en produkt — det är ett engagemang för hållbarhet etsat i metallen.

En växande produktportfölj 

För att nå våra egna ambitiösa klimatmål utmanar vi oss själva att minska utsläppen i varje steg i hela värdekedjan. Därför är vi väldigt stolta över vår Green Transition Metals-portfölj. Ambitionen är att utveckla den ytterligare.

Läs mer

Kontakt

Fredric Bratt
Manager Nickel

+46 (0) 76 235 32 60
[email protected]

E-mail

Så redovisar vi koldioxidutsläpp för våra produkter

Gruvindustrin saknar idag en standardiserad mätmetod för koldioxidutsläpp – det vill vi ändra på. Transparens är enligt oss den enda vägen till en hållbar och långsiktig gruv- och metallindustri. Vi gör våra livscykelberäkningar på våra huvudmetaller, från vagga till grind, utan att räkna med koldioxidkrediter och -kompensationer. Det ger oss bättre förutsättningar att se i vilka scope som vi behöver göra insatser för att minska vårt koldioxidutsläpp. På så sätt ska vi nå vår vision om att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90