•    
  • Language

Ett sekel av upptäckter och innovationer

Vi har 100 år bakom oss men många fler i sikte.

Metaller har alltid spelat en viktig roll i våra liv.

Under hundra år har Boliden hittat och förädlat metaller som skapat dagens samhälle. Genom att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål har storslagna idéer förverkligats och viktiga upptäckter gjort det möjligt för samhällen att växa.

Med omsorg, mod och ansvar kommer vi att fortsätta att tillhandahålla de metaller som är nödvändiga för att förbättra samhället för kommande generationer.

Vi har 100 år av upptäckter och innovationer bakom oss men många fler i sikte.

2020-talet

Efter pandemin 2020 fortsatte Boliden att göra flera investeringar i verksamheten. Det underjordiska förvaret i Rönnskär öppnades, projekt för att utveckla Rävlidenfyndigheten genomfördes samt utbyggnaden av smältverket i Odda.

2024

Boliden firar 100 år!

2023

Low-Carbon Sulphuric Acid, Low-Carbon Lead and Recycled Lead lanseras som de tredje och fjärde produkterna i Green Transition Metals-portföljen.

Den första hållbarhetsparken invigs i Aitik.

En brand förstör elektrolysanläggningen på Rönnskär.

2022

Low-Carbon Zinc and Recycled Zinc är de nästkommande tillskotten i Green Transition Metals-portföljen som lanseras.

Rönnskärs underjordsförvar öppnas med de första långsiktiga avfallsdeponeringarna.

Beslut fattas om att justera dammkonstruktionen i Aitik.

2021

Low-Carbon Copper and Recycled Copper blir de första produkterna i Green Transition Metals-portföljen som lanseras.

Expansionen av Green Zinc Odda 4.0 påbörjas.

 

2010-talet

Flytten till Stockholm, några väl placerade förvärv och god lönsamhet på flera enheter ger nu effekt. Boliden investerar i flera expansioner och öppnar bland annat Bolidenområdets femte guldgruva.

2016

Vi förvärvar koppar och nickel dagbrottet Kevitsa i norra Finland.

2014

En rekordstor expansion av gruvan Garpenberg invigs 2014. Detta ökar produktionen och gör gruvområdet till ett av världens mest moderna.

2000-talet

Tidigt 00-tal flyttas Bolidens huvudkontor tillbaka till Sverige och aktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista. Carl Bennet var vid den här tiden styrelseledamot och är en av personerna man har att tacka för Bolidens räddning. Men snart ska allting vända.

2009

Samtidigt tar en ny verksamhetsfilosofi form. The New Boliden Way (NBW) innebär att vi tillsammans utvecklar ständiga förbättringar och stabila processer. Det visar oss vad vi bör förvänta oss av varandra som medarbetare och ledare.

2003

I en storaffär med finska Outokumpu förvärvar Boliden bland annat smältverken Harjavalta, Kokkola och Odda samt zinkgruvan Tara. En ny koncern skapas. Året efter avyttras gruvan Myra Falls och samtliga aktier i North Atlantic Natural Resources som inte mött förväntningar.

2001

Vid millennieskiftet dras krisen till sin spets. Flytten till Toronto, de låga metallpriserna, dammkatastrofen i Los Frailes och en allmän misstro till gruvbranschen hade satt Boliden i en prekär sits.

1990-talet

Gruvindustrin är en bransch som tenderar att gå upp och ner. Höga toppar blir avlösta av djupa dalar och Bolidens motgångar under 90-talet vittnar om just det.

1999

Bara två år efter flytten till Toronto påbörjas en omstrukturering på koncernnivå som bland annat betyder att företaget återigen noteras på Stockholms Fondbörs.

1998

Efter flytten till Kanada förvärvar Boliden Limited gruvföretaget Westmin och med det komplexmalmgruvan Myra Falls i Kanada och kopparprojekt i Chile.

1996

Trelleborg AB beslutar att avyttra Bolidens gruvor, smältverk, tillverkningsanläggningar och tjänster. Det nya bolaget - Boliden Limited - etablerar året därpå huvudkontor i Toronto.

Man hoppades med flytten till Toronto göra Boliden till en internationell gruvaktör. Det skulle istället visa sig vara startskottet på företagets största kris någonsin.

1980-talet

Det kommer in nya ägare till företaget och Boliden börjar köpa upp flera företag i bland annat Spanien, Nederländerna och Sverige. Ett joint venture med tyska Pressaug leder även till utvinning i Saudiarabien under Bolidens ledning.

1987

I Kevitsa upptäcks en fyndighet som kommer visa sig vara den största malmfyndigheterna i Finland genom tiderna. Malmkroppen innehåller bland annat koppar, guld, platinum och palladium.

1986

Svenska företagsgruppen Trelleborg AB börjar köpa aktier i Boliden som snart är helägt av företaget. Det är startskottet på vad som några år senare blir en omtumlande period med flera större omstruktureringar.

1981

Boliden förvärvar Arv. Andersson för att leverera elektronikskrot och datoravfall för återvinning i kaldougnen på Rönnskär. Samma år grundas Boliden Contech för att marknadsföra och sälja Bolidens teknologi.

1970-talet

Under 70-talets början växer företaget genom joint-ventures och nya förvärv. Dessa nyförvärv kommer bland annat leda till innovationer som gör att Boliden idag är en stor aktör inom återvinning.

1977

Fyra irländare involveras i kanadensisk uranprospektering och bildar bolaget Tara Exploration and Development Company. Några år senare i Irland, upptäcker det vad som visar sig vara Europas största zink/blyfyndighet.

1976

Boliden förvärvar Paul Bergsö & Son A/S som först slog upp portarna 1902 i Köpenhamn. På den tiden återvann man tenn. Idag finns Boliden Bergsöe AB i Landskrona och återvinner bly från bilbatterier.

1975

Boliden lanserar kaldougnen i mitten på 70-talet och inviger världens första blykaldoverk på Rönnskär.

1960-talet

Framgångarna fortsätter under 60-talet med fyndigheter vid Udden och Näsliden utanför Boliden. Även kemikalieproduktionen får stor betydelse och Boliden börjar tillverka svavelsyra med dotterföretaget Supra.

1969

Den finländska ekonomin befinner sig i ett uppsving och i Karleby på Finlands västkust öppnar gruvföretaget Outokumpu ett zinksmältverk. Smältverket ska med åren bli Europas näst största, Kokkola.

1968

Dagbrottet Aitik utanför Gällivare tas i drift och utvecklas med åren till att bli en av Europas största koppargruvor. Den kommer många år senare spela en viktig roll i att lyfta företaget ur en stor kris.

1950-talet

När 50-talet tar sin början råder fortfarande viss oro efter kriget, men snabbt inser man att det är framgångens tid. Årtiondet präglas av ett lyckat förvärv för Boliden.

1957

Boliden förvärvar Zinkgruvor AB med gruvor i Mellansverige, däribland Garpenberg och Saxberget. Den första är idag en av världens äldsta gruvor i drift vars historia sträcker sig långt tillbaka då brytning påbörjades 375 f. Kr. med en kontinuerlig brytning från 400 e.Kr.

1955

För att transportera malm mellan en gruva i Långsele och anrikningsverket i Boliden byggs en underjordisk järnväg. Vid den här tiden världens djupast belägna elektriska järnväg för malmtransporter.

 

1940-talet

Andra världskriget är ett faktum med effekter i Europa och världen. Så även i norra Sverige och Finland. Brist på resurser och andra uttryck för kriget skapar stora utmaningar för produktion och transport.

1949

Efter kriget rusar priset för elektricitet i Finland. Metallurger i Harjavalta får då en idé - att använda den naturliga värmen som uppstår mellan järn- och kopparsulfider för att värma koncentratet. Vad vi idag kallar flashsmältning.

Juli 1944

Chefen för Finlands krigsekonomi ger order om att flytta smältverket Imatra västerut, undan kriget. Det tar 200 ryska krigsfångar och 30 arbetsföra mentalpatienter sex månader att flytta fabriken till Harjavalta.

I början av augusti år 1944 rådde kaos på heden i Torttila. Maskiner och utrustning som fraktats från Imatra fick tippas i skogen eftersom man inte hade tillgång till några kranar eller andra hjälpmedel för att lossa järnvägsvagnarna.

Sommar 1943

Brist på olja och gummi försvårar lastbilstransporter och tvingar Boliden till alternativa metoder. Världens längsta linbana – 96 kilometer – börjar 1943 flytta koncentrat från Kristineberg till Boliden.

1930-talet

Gruvan i Boliden har öppnat och det får ringar på vattnet. Runtom i världen pågår depressionen, men i Skellefteåbygden skapar Boliden tillväxt. Snart ska det som idag är Bolidenkoncernen börja ta form.

1936

Under 30-talet pågår en industrialisering i Finland. Gruvföretaget Outokumpu öppnar sex nya verk varav ett är det elektriska smältverket Imatra. Vid den här tiden är det världens största av sin typ.

1931

Genom en fusion av Västerbottens Gruvaktiebolag och Skellefteås Gruvaktiebolag bildas Bolidens Gruvaktiebolag - grunden för dagens Bolidenkoncern.

Rönnskär 1930

Vid kusten utanför samhället Skelleftehamn finns tillgång till järnväg, el och arbetskraft. Ett bra läge för ett nytt smältverk. Öarna Hamnskär och Rönnskär blir ett med varandra och fastlandet. År 1930 är smältverket klart.

1920-talet

Det är svårt att säga när Bolidens historia börjar. Idag vet vi att Garpenbergs historia sträcker sig ända tillbaka till 375 f.kr då gruvbrytning påbörjades i området och Bergsöe till 1902. Men Bolidenkoncernen börjar ändå sin resa 1924, då guldfebern tagit ett grepp om norra Sverige.

1929

Företaget Det Norske Zinkkompani startar ett smältverk i samhället Odda. Man väljer platsen bland annat på grund av tillgång till elektricitet. När produktionen startar går samhället från 800 till 10 000 invånare.

Maj 1925

Centralgruppens Emissionsbolag, som vid den här tiden äger malmkroppen i Boliden, övertas av den bank som ursprungligen finansierade rörelsen. Banken bildar sedan Västerbottens Gruvaktiebolag och Skellefteå Gruvaktiebolag.

December 1924

Det är en kall decemberdag. På Fågelmyran upphör ljudet av borren och ersätts istället av ett glädjerop. Fyndigheten som senare blir Bolidengruvan, med tiden Europas största och rikaste guldgruva, är hittad.

"Men va i helskotta, he jer ju ta me' sjutton rent guld!”

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90