•    
  • Language

Bly

Fordonsindustrin är den främsta användaren och en viktig källa för Bolidens bly. Bly används även som reservkraftkälla där krav på driftssäkerhet är höga, exempelvis på sjukhus.

En viktig drivkraft

Bly är en mjuk och formbar metall, som står emot både syre och syror. Den har även en hög strömförande förmåga vilket gör den enormt viktig för fordonsindustrin där den används i bilbatterier. Även dagens elbilar kräver blybatterier för funktioner utöver själva elmotorn. Det fortsätter därför vara en viktig metall i denna bransch. Bly har fler egenskaper som gör den värdefull. Metallen skyddar till exempel mot joniserad strålning och röntgenstrålning, vilket gjort tillverkare av medicinsk utrustning till en annan viktig slutkund. 

Resurser i omlopp 

Det bly som Boliden producerar kommer dels från återvunnet material, i första hand förbrukade blybatterier, och dels från gruvor där bly utvinns som bimetall. Bly är en av de mest återvunna metallerna och i Europa återvinns omkring 99% av alla blybatterier. Två tredjedelar av det bly vi producerar kommer från återvunnet material, främst från förbrukade blybatterier. På smältverket Boliden Bergsöe återvinns årligen över fyra miljoner bilbatterier, och över 90 % av det återvunna materialet återanvänds inom batteriindustrin för att tillverka nya batterier. Den återstående delen bly produceras på vårt smältverk Rönnskär från koncentrat från både interna och externa gruvor.

50 kton 

Bergsöe återvinner fyra miljoner blybatterier från bilindustrin varje år. Det innebär 50 kton Pb/år.

Kontakt

Saga Mills
Manager Sales Lead, Precious Metals

[email protected]
OBS: Bolidens guldförsäljning är strikt begränsad till företag.

E-mail

Länkar och dokument

Så redovisar vi koldioxidutsläpp för våra produkter

Gruvindustrin saknar idag en standardiserad mätmetod för koldioxidutsläpp – det vill vi ändra på. Transparens är enligt oss den enda vägen till en hållbar och långsiktig gruv- och metallindustri. Vi gör våra livscykelberäkningar på våra huvudmetaller, från vagga till grind, utan att räkna med koldioxidkrediter och -kompensationer. Det ger oss bättre förutsättningar att se i vilka scope som vi behöver göra insatser för att minska vårt koldioxidutsläpp. På så sätt ska vi nå vår vision om att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen.

Bolidens klimatmål

Med uppdatering från intensitetsmål till absoluta mål för 2030 har vi återigenflyttat fram positionerna i vår strävan mot att vara branschledande. 

Läs mer

40%

Lägre koldioxidutsläpp i scope 1 och 2 till 2030 jämfört med basår 2021.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90