•    
  • Language

Silver

En stark bimetall som främst används inom el- och elektronikindustrierna.

Silver från Europa

Vi utvinner silver från flera av våra egna gruvor i Bolidenområdet, Garpenberg, och Aitik. Vid dessa gruvor bryter vi malm som innehåller betydande mängder silver, vilket därmed är en viktig bimetall. Efter brytningen genomgår materialet en förädlingsprocess och omvandlas till rena silvergranuler på smältverken Rönnskär och Harjavalta. Utöver silvret som erhålls från malmkoncentrat återvinner vi även silver från elektronikskrot. Ungefär en fjärdedel av allt silver som bearbetas på Rönnskär kommer från återvunnen elektronik.

Från smycken till elektronik 

Ädelmetallen silver är av stor betydelse i samhället tack vare dess starka, tänjbara egenskaper och motståndskraft mot temperaturvariationer. Globalt sett går över hälften av all producerad silver till el- och elektronikindustrin, med smyckesindustrin som en annan betydande slutanvändare. Silver är den främsta ledaren av både värme och elektricitet, vilket gör det ovärderligt inom olika applikationer. Det används bland annat i elektriska kontakter, högkapacitetsbatterier och kretskort i elektronikprodukter som mobiltelefoner och datorer. Dessutom spelar silver en avgörande roll i solceller, på flygplan och rymdsatelliter samt vid pläteringen av andra material.

99,99 %

Vid våra smältverk Rönnskär och Harjavalta producerar vi silver till en renhetsgrad av minst 99,99 procent.

Kontakt

Saga Mills
Manager Sales Lead, Precious Metals

[email protected]
OBS: Bolidens guldförsäljning är strikt begränsad till företag.

E-mail

Länkar och dokument

Så redovisar vi koldioxidutsläpp för våra produkter

Gruvindustrin saknar idag en standardiserad mätmetod för koldioxidutsläpp – det vill vi ändra på. Transparens är enligt oss den enda vägen till en hållbar och långsiktig gruv- och metallindustri. Vi gör våra livscykelberäkningar på våra huvudmetaller, från vagga till grind, utan att räkna med koldioxidkrediter och -kompensationer. Det ger oss bättre förutsättningar att se i vilka scope som vi behöver göra insatser för att minska vårt koldioxidutsläpp. På så sätt ska vi nå vår vision om att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen.

Bolidens klimatmål

Med uppdatering från intensitetsmål till absoluta mål för 2030 har vi återigenflyttat fram positionerna i vår strävan mot att vara branschledande. 

Läs mer

40%

Lägre koldioxidutsläpp i scope 1 och 2 till 2030 jämfört med basår 2021.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90