•    
  • Language

Low-Carbon Sulphuric Acid

Low-Carbon Sulphuric Acid minskar ditt koldioxidavtryck samtidigt som den erbjuder en hållbar produkt oberoende av fossila bränslen.

Ansvarsfull produktion 

Low-Carbon Sulphuric Acid är ytterligare ett bevis på vår starka hållbarhetsengagemang. Vi utmärker oss genom att utvinna svavelsyra från samma råmaterial som används för att producera metaller med hjälp av en grön energimix, vilket gör processen mycket resurseffektiv och minskar CO₂-utsläppen betydligt. Detta är i kontrast till den övervägande globala produktionen av svavelsyra, som främst förlitar sig på råmaterial från oljeraffinaderier.

Low-Carbon Sulphuric Acid med lågt klimatavtryck 

Produkten har ett minimalt koldioxidavtryck, mindre än 25 kg COper ton – långt under EU- genomsnittet.

 

 

<25 kg

Produkternas koldioxidutsläpp per ton

En växande produktportfölj 

För att nå våra egna ambitiösa klimatmål utmanar vi oss själva att minska utsläppen i varje steg i hela värdekedjan. Därför är vi väldigt stolta över vår Green Transition Metals-portfölj. Ambitionen är att utveckla den ytterligare.

Läs mer

Kontakt

Janne Loven
Manager Sales - Sulphur Products

+35 84 07 700 143
[email protected]

e-mail

Så redovisar vi koldioxidutsläpp för våra produkter

Gruvindustrin saknar idag en standardiserad mätmetod för koldioxidutsläpp – det vill vi ändra på. Transparens är enligt oss den enda vägen till en hållbar och långsiktig gruv- och metallindustri. Vi gör våra livscykelberäkningar på våra huvudmetaller, från vagga till grind, utan att räkna med koldioxidkrediter och -kompensationer. Det ger oss bättre förutsättningar att se i vilka scope som vi behöver göra insatser för att minska vårt koldioxidutsläpp. På så sätt ska vi nå vår vision om att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90