•    
  • Language

Low-Carbon Zinc & Recycled Zinc

En zinkprodukt från våra egna gruvor med ett lågt koldioxidavtryck och en produkt från sekundära råvaror.

Zinkprodukter med lågt klimatavtryck 

Bolidens Low-Carbon Zinc bryts i våra egna gruvor och förädlas vid våra smältverk med god tillgång till fossilfri energi. Värdekedjan har ett samlat koldioxidutsläpp på max 1 kg per producerat kg metall, vilket kan jämföras med branschgenomsnittetomkring 3,6 kg. Vår Recycled Zinc är en 100 % återvunnen produkt från våra smältverk Odda och Kokkola.

Boliden och Tata Steel i unikt samarbete

Läs mer

En växande produktportfölj 

Bolidens Low-Carbon Zinc har ett av de lägsta koldioxidavtrycken jämfört med all annan raffinerad zink i världen. För att nå våra egna ambitiösa klimatmål utmanar vi oss själva att minska utsläppen i varje steg i hela värdekedjan, och därför är vi väldigt stolta över vår Green Transition Metals-portfölj. Ambitionen är att utveckla den ytterligare.

Läs mer

Så redovisar vi koldioxidutsläpp för våra produkter

Gruvindustrin saknar idag en standardiserad mätmetod för koldioxidutsläpp – det vill vi ändra på. Transparens är enligt oss den enda vägen till en hållbar och långsiktig gruv- och metallindustri. Vi gör våra livscykelberäkningar på våra huvudmetaller, från vagga till grind, utan att räkna med koldioxidkrediter och -kompensationer. Det ger oss bättre förutsättningar att se i vilka scope som vi behöver göra insatser för att minska vårt koldioxidutsläpp. På så sätt ska vi nå vår vision om att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen.

Kontakt

Daniel Asplund
Manager Zinc Sales

+46 (0) 72 234 56 78
[email protected]

E-mail

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90