•    
  • Language

Järnsand

Ett av våra bidrag till den cirkulära ekonomin är järnsand. En biprodukt med mycket goda markisolerande och dränerande egenskaper.

Dokumentation och vägledning

Biprodukt från smältverket

Järnsand är en biprodukt från Boliden Rönnskärs kopparframställning. Den har goda isolerande och dränerande egenskaper och passar bra som konstruktionsmaterial vid väg- och husbyggnation. Järnsand innehåller vanligt förekommande mineraler som förenats till en kemiskt stabil glasartad förening. Huvudbeståndsdelarna är järn och kisel, järnet kommer från gruvråvarorna och kiseln från den sand som används som slaggbildare vid smältverket. Den innehåller även cirka 0,7% koppar och cirka 1% zink. För att säkerställa rätt kvalitet kontrolleras det kemiska innehållet med provtagning och analys innan varje granulering.

Det här är järnsand

Se filmen
REGISTRERAD

Järnsand är registrerad enligt REACH-CLP.

Cirkulär ekonomi

Genom att använda en biprodukt som järnsand, bidrar man till resurseffektivitet och den cirkulära ekonomin. Alternativet till järnsand är att bryta jungfruligt material från bergtäkter eller isolermaterial. Även järnsandens tekniska egenskaper är fördelaktiga med avseende på tjälisolering samt en lägre materialåtgång. Detta ger låga koldioxidutsläpp och lägre anläggnings- och underhållskostnader i projekt där järnsanden används.

Egenskaper och användning

Järnsanden har goda egenskaper för markisolering och dränering, som är extra betydelsefulla i norra Sveriges klimat. Det gör järnsanden till ett alternativ till markisolerskivor. Den är lätt att hantera och plana ut, den är kapillärbrytande, isolerande och förhindrar tjälskador i vägar. Boliden deltar i flera forskningsprojekt för att utreda möjligheterna att modifiera järnsanden så att den ska gå att använda i fler applikationer, till exempel som komponent i byggprodukter som betong. Järnsand säljs även som blästermedel inom och utanför Sverige.

Möjligheter med järnsand

Se filmen

Miljöpåverkan

Järnsand har ingen känd negativ miljö- eller hälsopåverkan när den används enligt Bolidens användaranvisning. Men precis som för annat konstruktionsmaterial kan viss utlakning ske om användning sker på felaktigt sätt. Både Boliden och oberoende aktörer har undersökt om järnsandens egenskaper och eventuella miljöeffekter. Undersökningarna, i form av laktester och toxicitetstester, visar att järnsanden är kemiskt stabil.

Som vägledning för korrekt användning har vi tagit fram en användaranvisning för järnsand.

Läs mer
CERTIFIKAT

Produktionsprocessen för järnsand är CE-certifierad enligt EU-standard. Det innebär att vi har rutiner för att kvalitetssäkra både produktionsprocess och hantering av produkten.

Myndigheternas syn på järnsand

Boliden Järnsand klassas som en biprodukt i anläggningsarbeten om användningen sker enligt Bolidens användaranvisning. Du kan läsa mer om vad Länsstyrelsen Västerbotten och Skellefteå kommun anser om järnsand på deras hemsidor.

Länsstyrelsen Västerbotten
Skellefteå Kommun

Laktester och tillgänglighetstest

Laktester används för att ta reda på hur mycket av metallinnehållet som lakas ur ett visst material under en viss tid. Testerna görs på avfall som ska läggas på deponi, men även på material som ska användas i till exempel vägbyggen eller runt husgrunder. Resultatet kan även användas för utsläppsberäkningar i miljökonsekvensbeskrivningar. Tillgänglighetstest enligt NT ENVIR 003 sker på malt prov vid pH7 och pH4, och visar att järnsanden maximalt kan laka cirka 2 % av kopparinnehållet. Motsvarande siffra för zink är 0,6 %.

Samråd

Läs mer
RAPPORTER

Ta del av forskning och rapporter om järnsand

Försäljning av järnsand

Försäljning av järnsand som ballast och konstruktionsmaterial i Skellefteåområdet sker via företagen Bilfrakt eller Tommys Transport. För andra tillämpningar eller tekniska frågor om järnsanden, kontakta Peter Johansson, försäljningsansvarig på Boliden.

Bilfrakt Bothnia AB
Nils Lindberg
Tel: 0910-291009
[email protected]
Tommys Transport i Skellefteå
Tommy Andersson
Tel: 0910-323 07
[email protected]

Peter Johansson
Manager Sales Iron Silicates Boliden Commercial AB
Tel: 070-602 31 26
[email protected]

 

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90