•    
  • Language

Projekt dammarbeten vid Ryllshyttemagasinet

Just nu pågår ett stort projekt vid Ryllshyttemagasinet i Garpenberg. Projektet innebär en ökad dammsäkerhet och förlänger livslängden på dammen så att gruvdriften vid Bolidens gruva i Garpenberg kan fortsätta.

Boliden bryter årligen drygt 3 miljoner ton malm i gruvan i Garpenberg. Anrikningssanden, som blir över efter att värdemineralen (metallerna) har utvunnits, behöver tas om hand. Ungefär hälften av sanden pumpas åter ner i gruvan för att fylla ut hålrummen efter brytningen. Resten av sanden pumpas i stora ledningar till sandmagasinet Ryllshyttan.

Ryllshyttans sandmagasin höjs med ca 1 meter varje år och är 38 meter högt vid den högsta delen idag (2023).

Just nu pågår ett stort projekt vid sandmagasinet som syftar till att ytterligare öka säkerheten samt förlänga livslängden för magasinet.

Projektet består av två delar:

  • Ändrad konstruktion och design - Konstruktionen av sandmagasinet ändras från inåt-design till att istället bygga först utåt och sen uppåt.
  • Ökad dammförstärkning - Förstärkning d.v.s. stödbankarna som är stöttningen till hela magasinet utökas och blir ca 40 meter tjockare runtom hela magasinet.

Som en följd av detta har vi öppnat en ny bergtäkt, Stålbo, som ska försörja projektet med konstruktionsmaterial. Ca 10 miljoner ton berg kommer att behövas för att genomföra ändringen av design och utöka dammförstärkningen.

Inom projektet utvecklas också en autonom transportlösning tillsammans med V.A.S. (Volvo Autonomous Solutions). Målet är att automatisera delar av transporterna som kör bergmaterialet från den nya bergtäkten Stålbo ut på dammen. De autonoma transporterna ska köra fyllnadsmaterialet mellan 1,3 - 3,5 km enkel väg och beräknas komma igång under kvartal 4 2024.

Projektet genomförs som en samverkansentreprenad där Boliden samverkar med Sweco och Maserfrakt. Totalt arbetar ca 110 personer i projektet och är ett av de största projekten som genomförts i Garpenberg sedan det nya området öppnade 2014.

Dammprojektet_foto.jpg

Den röda linjen visar nuvarande nivå på dammen. Det som visas ovanför den röda linjen är projektets omfattning, d.v.s. ändrad konstruktion och en breddning av stödfyllningen.

Dammprojektet_grafik.jpg

KONTAKT

Vid frågor om projektet kan du kontakta oss på Boliden Garpenberg: [email protected]

Fakta och bakgrund

Fakta om projektet

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90