•    
  • Language

Konvertering av elektroniskt sekundärmaterial till värdefulla metaller i Harjavalta

Smältverket Boliden Harjavalta arbetar genom forskning och utveckling på att optimera återvinningen av värdefulla metaller ur sekundärmaterial från elektronik.

Smältverket Harjavalta ligger på finska västkusten och är en av världens effektivaste produktionsanläggningar för koppar och nickel. Harjavalta använder råmaterial från ett flertal gruvor, inklusive Bolidens finska gruvor Kylylahti och Kevitsa. Sekundärmaterial från elektronik utnyttjas för att återvinna de värdefulla metaller som återfinns i elektroniskt avfall.

Att bearbeta sekundärmaterial från elektronik
Varje år köper smältverket Harjavalta in och bearbetar nära 10 000 ton sekundärmaterial från elektronik. När sekundärmaterialet levereras till smältverket sker det i form av små bitar som krossats på förhand till 10-30 mm i diameter. Materialet kommer från olika platser både i Finland och utlandet.

Sekundärmaterial från elektronik tillförs kopparprocessen i Harjavalta och smälts ner tillsammans med kopparkoncentrat.

- Under de senaste åren har vi kunnat öka den andel sekundärmaterial från elektronik som används på smältverket, förklarar Petri Latostenmaa, som är FoU-chef på Harjavalta. Det har vi kunnat göra genom investeringar och förfiningar av inmatningsprocessen.

Värde från avfall
- Vi producerar från 1 000 till 2 000 ton koppar från elektroniskt sekundärmaterial varje år, förutom andra värdefulla metaller såsom guld och nickel, säger Latostenmaa.

Plasten i det elektroniska sekundärmaterialet förbränns vid nedsmältningen och alstrar då värme, vilken sedan används för att torka olika koncentrat, eller levereras vidare till andra industriella aktörer i området. Samtliga gaser som uppstår vid nedsmältningen behandlas i en svavelsyraanläggning så att alla externa utsläpp minimeras.

Cirkulär resursanvändning i samhället
Smältverk som Harjavalta spelar en mycket viktig roll i skapandet av ett hållbart och cirkulärt samhälle, genom sin återvinning av material från e-avfall. De hjälper även EU:s medlemsstater att nå sina avfallsmål enligt till exempel EU:s WEEE-direktiv om e-avfall och RoHS-direktivet om begränsningen av farliga ämnen.

Nya framsteg genom forskning och utveckling
Petri Latostenmaa leder FoU-avdelningen på Harjavalta, vilken bedriver ett nära samarbete och kunskapsutbyte med Bolidens övriga smältverk och experter inom koncernen.

- Kunskapsutbytet inom Boliden är otroligt viktigt för att vi ska kunna förfina våra metoder vidare och därmed maximera det värde som kan utvinnas av avfall, till exempel sekundärmaterial från elektronik, och även identifiera ny kommersiell användning för avfallsprodukter.

För detta samarbetar vi även med universitet och andra partner som hjälper oss att utveckla och skala upp nya, innovativa tekniker för återvinning av sekundärmaterial från elektronik, säger Latostenmaa. - Vi försöker hitta sätt att återanvända slagg från nedsmältningen av koncentrat och sekundärmaterial – till exempel stabilisera det så att det kan användas som geopolymer inom bygget.

Vad är sekundärmaterial från elektronik?

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90