•    
  • Language

Försök visar lovande resultat med att skapa värde från jarositrester

Smältverket Boliden Kokkola i Finland har genomfört lovande studier för att återvinna värdefulla metaller från jarositrester och omvandla dessa till ren slagg med tänkbara tillämpningar som byggmaterial.

Jarositresterna lagras för närvarande på ett säkert sätt i deponier i Kokkola. Boliden utvecklar nu alternativa lösningar för att bearbeta dessa.

- Vi undersöker tekniska alternativ för att återvinna värdefulla metaller, göra säljbar slagg och hitta ett säkert sätt att ta hand om farliga ämnen från jarositresterna, säger Dr Justin Salminen, forskningschef på Boliden Kokkola.

Återvinna ädelmetaller från avfall
Värdefulla metaller som zink, silver och bly kan återvinnas från jarositrester. Resterna innehåller emellertid också farliga ämnen såsom arsenik.

- Efter flera års lovande forskning och utveckling inom pyrometallurgi genomför vi nu sådana avancerade försök som krävs för att planera för en helhjärtad satsning, om vi nu bestämmer oss för gå vidare med detta, säger Salminen.

- Ytterst har vi visat att vi kan bearbeta jarositrester för att utvinna värdefullt metalldamm och ren slagg med säkra bly- och zinknivåer.

Deponerat material kan efter bearbetning användas för byggändamål
Rent och högkvalitativ slagg från jarositrester har en betydande potential för att kunna användas i en mängd olika byggtillämpningar.

- Genom de försök som vi har bedrivit tillsammans med våra forskningspartners har vi lyckats skapa olika typer av cementmaterial från bearbetade restprodukter som t.ex. kan användas för att skapa inerta betong- och vägbyggnadsmaterial, säger Salminen. På så sätt gynnas samhällsnytta och cirkulär ekonomi genom att avfall används för att bygga upp infrastrukturen istället för att använda nytt material.

- En ytterligare fördel kan vara att vi undviker eventuellt ökade deponikostnader för Boliden i framtiden, menar Salminen. Nackdelen med pyrometallurgi är att den kan medföra något ökade CO2-utsläpp,men vi undersöker emellertid de tekniska möjligheterna för att använda icke-fossila reduktionsmedel och biobränslen för att minimera koldioxidutsläppen.

Jarosit – en restprodukt med potential

Citat

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90