•    
  • Language

Här blir förbrukade blybatterier ny råvara

Boliden Bergsöe återvinner blyskrot, bland annat fyra miljoner uttjänta blybilbatterier från de nordiska länderna varje år. Runt 60 procent av den bly som produceras säljs till batteriindustrin i Europa.

"Vårt blysmältverk Bergsöe hjälper till att återvinna en ändlig resurs som har stor betydelse i det moderna samhället, men som kan vara mycket giftig om den inte hanteras på rätt sätt under smältning och återvinning. På Bergsöe jobbar vi hela tiden med att förbättra våra moderna system för att ytterligare minimera utsläppen till luft och vatten", säger Fredrik Kanth, General Manager på Boliden Bergsöe.

Minimerad miljöpåverkan

Bergsöe strävar konstant efter att minimera miljöpåverkan från sina utsläpp till luft och vatten, och anläggningen klarar med råge både nationella lagkrav och EU:s krav. Det totala blyutsläppet till vatten 2019 var till exempel 1,2 kg, jämfört med 15 gånger lägre än vad som är tillåtet enligt Bergsöes miljötillstånd. Anläggningen uppfyller också redan reglerna i EU:s direktiv om industriutsläpp som gäller bästa tillgängliga teknik inom icke-järnmetallindustrin, och som blev obligatoriska från 2019.

Toppmoderna system tar hand om avloppsvatten med svavelsyra och renar processluften, även blyhaltig frånluft, och fångar upp filterstoft som återanvänds i produktionen. Aska från smältdeglar och gjutmaskiner och blyhaltigt slagg upparbetas också på plats.

 

Återvinning av blybatterier

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90