•    
  • Language

Från manganhaltigt avfall till användbara produkter

Bolidens zinksmältverk i Kokkola undersöker alternativ för att omvandla manganhaltigt avfall till användbara produkter.

Enorm potential för att skapa värde från avfall         

Anodslam som innehåller stora mängder manganoxid är en vanlig biprodukt vid zinkproduktion som vanligtvis deponeras och som för närvarande inte bearbetas. 

Boliden Kokkola undersöker nu alternativ för att omvandla det manganhaltiga avfallet till produkter som gödningsmedel, additiv till stålindustrin eller utgångsmaterial för litiumjonbatterier.

Boliden Kokkola producerar varje år 3000-4000 ton anodslam och något mindre mängder annat slam vid smältverket Boliden Odda. Det manganhaltiga anodslammet från dessa båda platser har hittills lagrats i deponier. 

Pionjärer inom manganforskning

Boliden Kokkola bedriver tillsammans med forskningspartners nu försök för att studera olika metoder för att omvandla anodslam till ren manganoxid och andra metaller. Som ett led i arbetet har Boliden Kokkola finansierat en doktorand och ett examensarbete för att utvärdera de olika alternativen. 

- Vi har genomfört framgångsrika försök med att utvinna mangan från anodslammet och återvinna värdefulla metaller såsom bly, zink och silver, säger Dr Justin Salminen, forskningschef på Boliden Kokkola. Forskningen har uppvisat lovande resultat, både genom selektiv urlakning och pyrometallurgisk bearbetning. 

Detta arbete visar hur vi kan främja cirkulariteten genom att minimera uppkomsten av avfall och återvinna värdefulla ämnen. 

Tänkbara användningsområden för renat mangan

Salminen menar att det kan finnas flera tänkbara användningsområden för mangan, som är ett värdefullt ämne i samhället. 

- Ren manganoxid kan användas som tillsats i ståltillverkningsprocessen, förklarar Salminen. Lösningar som innehåller mangan och zink används också ofta som gödningsmedel, om halten av föroreningar är tillräckligt låg för användning i jordbruket. Vi har lyckats ta fram en mangan-zinklösning som uppfyller dessa krav. 

- Eftersom den globala efterfrågan på uppladdningsbara litiumjonbatterier håller i sig, kan det också finnas tänkbara användningsområden för rena mangansalter, menar Salminen. Mangan är en av de viktigaste beståndsdelarna när det gäller litium-nickel-kobolt-manganoxidbaserad kemi och används som katodmaterial i litiumjonbatterier. 

När forskningen väl har bevisat konceptets ändamålsenlighet kommer Boliden att börja undersöka vilken process som skulle vara bäst att satsa på, eventuellt i samarbete med en mangananvändare.

Hur används mangan i samhället?

Citat...

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90