•    
  • Language

Vi älskar bly!

Vi älskar bly. Varför? Jo, för bly kan återvinnas gång på gång och tappar aldrig i kvalitét. I Sverige har vi även miljölagstiftning som säkerställer att vi återvinner bly på ett säkert sätt-för våra anställda och för miljön. Blybatteriet i din bil, och i vissa elbilar, kan rent av vara av samma bly som det som fick din morfars bil att rulla. 

Vi, Boliden, är ett metallföretag med egna gruvor, återvinningsanläggningar och smältverk. På vår anläggning i Bergsöe i Landskrona, återvinner vi varje år bly ur fyra miljoner blybatterier – och mer än 97 % blir till ny metall. För visste du att ett enda blybatteri består av nio kilo bly? Nio kilo bly, som gör stor nytta om den återvinns, och absolut ingen nytta alls om det hamnar i naturen. Det är blytung fakta.

Varje år producerar vi på Boliden 50 000 ton återvunnen bly. Det mesta säljs till batteritillverkare, men det finns fler användningsområden. På sjukhusen är röntgenrummen täckta med bly, eftersom metallen skyddar mot joniserad strålning. Bly används som reservkraftkälla i mobilmaster och framöver finns en stor potential att använda bly för energilagring i vind- och solkraftverk. Behovet av bly tar aldrig slut, snarare förväntas marknaden öka med 40 % till 2035.

En av våra viktigaste uppgifter på Boliden är att hantera bly på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Vi följer alla tuffa miljökrav och strävar efter att påverka vår närmiljö så lite som möjligt. Och den överskottsvärme som uppstår vid vår återvinningsanläggning i Bergsöe täcker värmebehovet för 2 000 bostäder i Landskrona.

Det är det som kallas cirkulär ekonomi. Att återanvända det som redan finns – och se till att de metaller som hamnar hos oss får ett långt liv. För bly är en metall som kan återvinnas om och om igen utan att förlora varken sina egenskaper eller kvaliteter. Och jordens resurser – ja, de räcker mycket, mycket längre.

Så återvinn dina gamla batterier. Det vinner både du och miljön på.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90