•    
  • Language

Här blir gamla mobiler ny metall

Bolidens kopparsmältverk Rönnskär i Västerbotten är en världsledande aktör inom återvinning – tack vare en ugn som påminner om en snurrande läskflaska.

I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det innebär att mängden återvinningsmaterial ökar, och att smältverken får en ny råmaterialkälla – och en rik sådan. Guldhalten i elektronik varierar men är avsevärt högre än exempelvis guldhalten i malmkoncentratet från Bolidens guldgruva Kankberg.

Used electronics material

Elektronik utgör därmed en viktig del av Boliden Rönnskärs totala metallflöde. Här finns sedan 2012 ett e-kaldoverk, där man smälter ner krossad elektronik för att återvinna metallinnehållet. Smältan går sedan vidare till den vanliga kopparprocessen.

En av de som arbetar i det nya e-kaldoverket är processoperatören Tomas Bäckström.

Vad är ett e-kaldoverk?
– Det är egentligen ett energismart sätt att återvinna kasserad elektronik och metaller. Här smälter vi förbrukad elektronik 24 timmar om dygnet, varje dag, hela året.
 
Vad menar du med energismart?
– Ja, vi ger bara processen en kick i början, sedan behöver vi inte tillföra någon energi. Kasserad elektronik smälts av värmen från plasten som det innehåller. Ångan som produceras går till vår energicentral för att omvandlas till fjärrvärme och el.

Vilken del av processen ansvarar du för?
– Jag jobbar i ett tidigt skede. Efter att förbrukad elektronik har krossats och provtagits kommer det till oss för smältning. Därefter integreras det med den vanliga smältprocessen för vidareförädling till koppar, guld och silver. Jag övervakar processen och ser till att alla nivåer är rätt. Vi jobbar efter ett rullande schema, där en stor del är förebyggande underhåll.

Det är det mest självständiga jobb jag provat på eftersom mycket handlar om att tänka själv, exempelvis när man tar prover på en smälta och skickar för snabbanalys. När svaren kommer får man besluta vad man ska lägga till eller ta bort för att få en så bra smältkvalitet som möjligt.

FOTO: STEFAN BERG

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90