•    
  • Language

Att utvinna zink genom återvinning av stålverksstoft på Rönnskär

Utvinning av zink från stålverksstoft är bara ett sätt som Bolidens smältverk Rönnskär i norra Sverige bidrar till en cirkulär ekonomi.

20190305 stålverksstoft bins_croppad.jpg

Bolidens innovativa lösning för utvinning av zink
Boliden använder en förångningsprocess för att utvinna zink från stålverksstoft. Rönnskär använder processen för att årligen producera cirka 35 000 ton zinkklinker som är praktiskt taget fritt från halogener. Ungefär 10-15% av den producerade klinkern kommer från stålverksstoft.

“Vår process på Rönnskär innebär att stoftet smälts för att bilda slagg samt att halogener avlägsnas i en klinkerugn för att producera klinker,“ förklarar Anders Öhrvall, chef för Strategi & Planering vid Rönnskär. "Vår produkt är nästan halogenfri, vilket gör att mer zink kan extraheras."

Klinkern skickas antingen till Bolidens smältverk i Odda i Norge eller till smältverket i Karleby i Finland för att förädlas till ren zink.

En pionjär inom cirkulär ekonomi
Boliden Rönnskär har förädlat stålverksstoft sedan 1980-talet – långt innan termen cirkulär ekonomi myntades.

"På Boliden utvinner vi material som passar och gynnar våra processer, samtidigt som vi hanterar dem ansvarsfullt och enligt alla relevanta miljöstandarder", säger Öhrvall. "Vissa sådana material främjar den cirkulära ekonomin, och vi är glada att kunna bidra – stålverksstoft är ett sådant material."

“Vårt arbete med att återvinna stoft från stålindustrin har drivits av både ekonomisk och miljömässig nytta under årens lopp,“ säger Öhrvall. “Vi arbetar med tre leverantörer av stålverksstoft i Sverige och vi förädlar och förbättrar ständigt våra processer. Vi undersöker till och med potentialen att ytterligare öka vår kapacitet att bearbeta sådana material.“

Optimal och säker transport
"Att materialet kommer från svenska leverantörer gör att stålverksstoftet effektivt kan transporteras med tåg i anpassade containrar", säger Öhrvall. "Detta säkerställer att pålastningen, transporten och avlastningen av stoftet har minimal miljöpåverkan, utan att stoft läcker ut i omgivningen."

Tåget mellan Helsingborg och Skelleftehamn (Rönnskär) går sju dagar i veckan och säkerställer lågkostnadstransporter.

Rönnskär – i hjärtat av den cirkulära ekonomin
Att utvinna zink från stålverksstoft och hitta användningsområden för den slaggprodukt som kommer från kopparframställningen är bara en del av berättelsen om hur Rönnskär bidrar till en cirkulär ekonomi. Smältverket kan användas för en mängd andra uttjänta material i samhället, vilket också bidrar till att undvika behovet av att producera nytt material.

“På Rönnskär står vi i centrum för den cirkulära ekonomin genom att återvinna olika metaller från sekundära material som kommer från olika branscher,“ säger Öhrvall. "Men vi är kanske mest kända för att vara världsledande inom återvinning av elektronik, tack vare vår kapacitet på 120 000 ton per år."

 

 

Om stålverksstoft

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90