•    
  • Language

Boliden Kokkolas bidrag till en cirkulär ekonomi

Visste du att Boliden, förutom att återvinna stora mängder metall, även har bidragit till samhället i årtionden genom att återcirkulera överskottsvärme och kemikalier??

Kokkola Industrial Park (KIP) i västra Finland är ett av de bästa exemplen i Europa på hur industriella synergier, ursprungligen skapade för att tillgodose praktiska behov och minska kostnaderna, har utvecklats sedan 1960-talet och nu bidrar till en cirkulär ekonomi.

Företagen som ligger i industriområdet är nära förbundna med varandra, med många synergier som baseras på material- och resursflöden i slutna system. Överskottsvärme och ånga från Boliden Kokkola används för att generera kommunal fjärrvärme och elektricitet. Svavelsyra som produceras vid Bolidens svavelsyraanläggning används som råvara av andra företag i KIP.

Vår överskottsenergi värmer och driver hem och företag
Boliden säljer den ånga som produceras i zinkrostningsprocessen till det kommunala energibolaget som i sin tur genererar elektricitet av ångan. ”Under 2017 genererade vi 320 000 MWh ånga som användes för att producera el, fjärrvärme och lågtrycksånga för industripartners i KIP och för lokala hushåll. Det motsvarar ungefär 16 000 hushålls energiförbrukning”, säger Kai Nykänen, miljö-, säkerhets- och kvalitetschef på Kokkola.

”Vi levererar också överskottsvärme direkt från vår svavelsyraanläggning till det kommunala fjärrvärmeverket”, tillägger Nykänen. ”2017 levererade vi 125 000 MWh värme, vilket är tillräckligt för att värma upp cirka 6 000 bostäder samt vissa byggnader i KIP.”

Mindre koldioxid och lägre kostnader
Boliden Kokkola producerar en hel del energi i sina processer. Den energi som alstras klassificeras som koldioxidfri eftersom det huvudsakliga bränslet i Kokkolas rostningsprocess är zinkkoncentrat, som nästan inte innehåller något kol alls.

”Genom att skicka överskottet av värme och ånga till kommunen får vi också gratis utsläppsrätter, vilket innebär att vi inte behöver köpa några utsläppsrätter från marknaden för utsläppshandel”, menar Nykänen. Detta i kombination med att Boliden Kokkola är ett av de mest energieffektiva zinksmältverken i världen och köper förnybar el, säkerställer ett relativt lågt koldioxidavtryck (1 910 kg CO2ekv/t zink).

Industriella synergier som gagnar alla
I zinkrostningsprocessen skapas svaveldioxid (SO2), som skickas till svavelsyraanläggningen för omvandling till svavelsyra (H2SO4). Rörledningar i industriparken levererar syra och andra produkter i slutna system till närliggande industripartners, vilket minskar transport-relaterade utsläpp och kostnader.

”Alla vinner på att det skapas värde av biprodukter och att de utnyttjas som råmaterial på KIP”, förklarar Nykänen. ”Vår svavelsyra används ofta av andra företag i KIP-området i deras processer eller för att producera andra kemikalier, till exempel kaliumsulfat.” Koldioxid och andra luftgaser är också viktiga biprodukter från processer inom KIP och används som råvaror av andra företag.

”Även miljön är en vinnare eftersom de synergier vi skapat här minskar våra koldioxidavtryck och vår miljöpåverkan”, säger Nykänen.

Visste du att...

Citat...

Vad är cirkulär ekonomi?

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90