•    
  • Language

Materialåtervinning ur sekundära råmaterial bidrar till cirkulär resursanvändning

Bolidens smältverk bearbetar genom samarbete en mängd sekundära råmaterial, både från interna och externa källor. Genom att skapa värde från restmaterial bidrar Boliden till en mer cirkulär resursanvändning.

Sekundära material viktig del för Boliden Odda
Bolidens smältverk Odda bearbetar en relativt hög andel sekundära råmaterial.

– Materialåtervinningen från sekundära källor är mycket viktig för den totala zinkproduktionen vid Odda, förklarar Agnar Målsnes, processingenjör vid Boliden Odda.

– Vi producerar mellan 35 000 och 40 000 ton ren zink från sekundärmaterial varje år, vilket motsvarar cirka 20 procent av vår totala zinkproduktion.

Sekundära material från elektronik
Material från uttjänta eller kasserade apparater som innehåller elektriska komponenter utgör ett viktigt sekundärmaterial. Bolidens kopparsmältverk Rönnskär är en av världens största återvinnare av koppar och ädelmetaller från elektronikmaterial, dessutom utvinns zink från olika restmaterial. Zinkprodukten heter zinkklinker och är ett råmaterial för Boliden Odda. 

Odda har bearbetat Boliden Rönnskärs zink sedan 1970-talet. Zinken från Rönnskär är en mycket högkvalitativ produkt med låg halogenhalt som bidrar till att korrosionsproblem undviks vid vår anläggning", säger Målsnes.

Sekundärmaterial från stålindustrin
Boliden Odda har sedan 2008 även bearbetat restmaterial från stålskrotbranschen, vilket genererar ca 15 000 till 20 000 ton zink varje år.

Även Bolidens smältverk Kokkola utvinner zink ur olika sorters sekundära material. - Vi producerar ca 15 000-20 000 ton zink från sekundärmaterial varje år, säger Dr Justin Salminen, forskningschef på Boliden Kokkola.

Materialåtervinning ur ett ämne som t ex waelzoxid från stålindustrin drivs av behovet av att behandla avfallsmaterial som kan inverka på miljön om det inte hanteras på rätt sätt, samtidigt som det finns ekonomiska fördelar med att skapa värde från sekundärmaterial.

Symbios mellan Harjavalta och Kokkola
Smältverket Boliden Harjavalta i Finland har haft ett samarbete med Boliden Kokkola sedan 1969, som har inneburit cirkulation och materialåtervinning av koppar, nickel, kobolt och silver mellan enheterna för att optimera återvinningen av metaller och biprodukter. Kokkola hanterar också zink och andra metaller som innehåller damm och syraavfall från Harjavalta i sin process.

Återvinning av blybatterier
Smältverket Bergsöe är en av Europas största anläggningar för återvinning av blybatterier och Nordens enda smältverk för sekundärbly. Huvudprodukterna är bly och blylegeringar. Bergsöe har nära samarbete med Rönnskär och Odda för att hantera vissa material.

– Bolidens interna materialutbyte mellan våra smältverk som har olika kapacitet, gör att vi kan få ut mesta möjliga värde av material och avfall och bearbeta dessa på ett hållbart sätt, säger Salminen.

– Det ger oss också alternativ för hur man bäst ska handskas med farliga ämnen.

Fakta

Citat

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90