•    
  • Language
Smältverk

Boliden Rönnskär

Världsledande på elektronikåtervinning

Rönnskär i Skelleftehamn är ett av världens mest effektiva kopparsmältverk. Anläggningen tar emot leveranser av koppar- och blykoncentrat från våra egna gruvor, samt från externa leverantörer. Tack vare investeringar och vidareutveckling av kaldotekniken är smältverket idag världsledande på återvinning av elektronik. Från dessa material utvinns främst koppar, guld och silver. Rönnskär är vår största produktionsenhet och en av de största privata arbetsgivarna i regionen. 

Rönnskär i siffror

  • Grundat: 1930
  • Rörelseresultat : 276 MSEK (2023)
  • Medelantal anställda : 875 (2023)

Visste du att?

Följ oss

Produktion Boliden Rönnskär 2023

  • Katodkoppar: 96 kton
  • Zinkklinker: 29 kton
  • Bly: 24 kton
  • Svavelsyra: 566 kton
  • Silver: 382 ton
  • Guld: 11 ton

Strategiskt läge vid hamnen

Att smältverket Rönnskär ligger där det gör är ingen slump. Närhet till effektiva transporter och arbetskraft var avgörande när den nyupptäckta Bolidenmalmen skulle bearbetas.

Bolidenmalmens sammansättning var komplicerad och innehöll bland annat stora mängder arsenik. Då, i slutet av 1920-talet, fanns endast två smältverk i världen, i USA och Tyskland, som klarade av att bearbeta sådan malm. Och bara små kvantiteter åt gången kunde tas om hand. Därtill fanns Bolidengruvan i ett svårtillgängligt område och saknade såväl egna bearbetningsanläggningar som acceptabla transportsystem.

Bolaget beslöt därför redan 1927 att bygga ett eget smältverk. Först var tanken att lägga verket nära gruvan. Men bland annat miljömässiga aspekter gjorde att man fick tänka om. Vid kusten, nära Skelleftehamn, fanns tillgång till både en fungerande hamn, järnväg, elektricitet oh arbetskraft. Smältverket kom därför att placeras på de två öarna Hamnskär och Rönnskär. Öarna fylldes upp, byggdes ihop och förenades med fastlandet. Rönnskär hade skapats.

Läs mer här

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90