•    
  • Language
Gruvor

Boliden Garpenberg

Världens mest produktiva underjordsgruva för zinkbrytning

Garpenberg i Hedemora kommun är en av världens mest moderna gruvor. Det är också Sveriges äldsta gruvområde som fortfarande är i drift.  Här bryts komplexmalm som innehåller zink, bly, silver, koppar och guld. Tack var ett mycket framgångsrikt prospekteringsarbete upptäcktes den stora fyndigheten Lappberget i slutet av 1990-talet, vilket räddade gruvan från nedläggning. Istället kunde Bolidens näst största investeringsprojekt någonsin genomföras i Garpenberg 2014. Då invigdes en ny produktionsanläggning som ökade produktionen från 1,5 miljoner till 2,5 miljoner ton malm per år, vilket sänkt enhetskostnaderna och stärkt Bolidens konkurrenskraft på den globala marknaden.

Investeringen innebar även utveckling av och satsning på branschledande och till stor del automatiserade tekniklösningar vilket gjort Garpenberg mer driftsäkert, miljövänligt och kostnadseffektivt. Expansionen säkrar även jobben för en lång tid framöver vilket också gynnar underleverantörer, entreprenörer och lokalsamhället. 

Garpenberg i siffror

  • Gruvverksamhet har förekommit i Garpenberg sedan: Omkring 400 f.kr.
  • Förvärvat: 1957
  • Rörelseresultat: 2 473 MSEK (2023)
  • Medelantal anställda: 478 (2023)
  • Typ av gruva: underjordsgruva
  • Gruvdjup: 1 500 meter

Visste du att?

Produktion Boliden Garpenberg

Den digitala gruvan

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90