• Language
Produkter

Zink

För bestående infrastruktur

Zink är en otroligt viktig metall för en hållbar samhällsutveckling. Ett tunt lager zink, så kallad galvanisering, förlänger livslängden på stålkonstruktioner genom att motverka rost i 50 till 100 år. Det innebär att förbrukningen av järnmalm och stora mängder koldioxidutsläpp kan minskas, och samhällets investeringar i infrastruktur blir mer bestående. Av de drygt 13 miljoner ton zink som årligen förbrukas i världen går över 60 procent till just galvanisering. Bygg- och infrastrukturindustrin är därmed de största användarna av zink men även fordons- och elektronikindustrin är viktiga slutanvändare. Kina står idag för cirka hälften av den globala zinkförbrukningen. Oavsett hur zink använts kan det i hög grad återanvändas. 

Bolidens zinkproduktion

Vi bryter årligen omkring 350 kton zink i koncentrat i våra gruvor i Tara, Garpenberg och Bolidenområdet. Merparten av detta går till våra zinksmältverk Kokkola och Odda där vi producerar omkring 500 kton zink årligen. Här hanterar vi även återvunnen zink.

En stor del av vår zink säljs till europeiska producenter av galvaniserad tunnplåt. Slutanvändare finns oftast inom byggnads- och fordonsindustrin. Vår zink uppfyller branschens högsta kvalitetskrav, vilket gör att den även kan användas vid tillverkning av batterier.

Vi är idag den sjätte största zinkproducenten i världen. För att möta efterfrågan fokuserar vi på att utveckla legeringar som stärker slutproduktens egenskaper.

Fakta om Zink

  • Kemiskt tecken: Zn
  • Utseende: Blåaktigt ljusgrå
  • Smältpunkt: 419,53 °C
  • Kokpunkt: 907 °C
facts image zinc.jpg

Visste du att?

Över 90 procent av världens zinkproduktion sker ur zinkbländehaltiga malmer där andra värdefulla metaller som bly, koppar och ädelmetaller också ingår.

Zinkinnehållet ligger vanligtvis på några procent men kan i vissa fall nå upp till hela 20 procent.

Producenter

Zinkgruvor:
Tara
Garpenberg
Bolidenområdet

Zinksmältverk:
Kokkola
Odda

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90