•    
  • Language

Zink

En viktig resurs för en hållbar samhällsutveckling och infrastruktur.

Mångsidiga zink

Zink har en bred variation av användningsområden, vilket sträcker sig från batterier till läkemedel. Det främsta området där zink används är inom galvanisering och förzinkning av stål. Genom att applicera ett tunt zinkskikt på stål kan man förebygga rostbildning i upp till 100 år och förlänga stålkonstruktioners livslängd. Detta har en dubbel effekt då det minskar utsläpp av koldioxid samtidigt som samhällets investeringar i infrastruktur blir mer hållbara. Efterfrågan på basmetaller som zink förväntas öka under de kommande åren. Boliden är väl rustade för att leverera dessa metaller med ett lågt klimatavtryck. 

 

100 år

Bolidens zinkproduktion 

Bolidens zinkproduktion sker framförallt vid smältverken Kokkola i Finland och Odda i Norge, men även vid Rönnskär i Sverige produceras zink. Verksamheten är energikrävande och tillgången till fossilfri energi är av mycket stor betydelse. Våra främsta zinkgruvor är Garpenberg i Sverige och Tara på Irland, dock produceras zinkkoncentrat även i Bolidenområdet. Förutom att producera zink med material direkt från våra gruvor så producerar vi även zink på återvunnet material vid våra smältverk. Vår zink produceras med minimal klimatpåverkan och vi uppfyller de höga kvalitetskrav branschen ställer där slutprodukten är alltifrån bilar till batterier till solkräm. 

Norska fjorder - Majestätisk skönhet skapad av naturen

Se videon och lär dig mer om expansionen av världens mest klimateffektiv zink smältverk vid Boliden Odda.

Low-Carbon Zinc

Utforska Bolidens produktportfölj med metaller med ett lågt klimatavtryck.

Läs mer

Kontakt

Daniel Asplund
Manager Zinc Sales

+46 (0) 72 234 56 78
[email protected]

e-mail

Kontakt

Lutz Kieselbach
Sales Area Manager Metals, Germany

+49 17 33 851 850
[email protected]

e-mail

Länkar och dokument

CGG Produktblad

Ladda ned PDF

MagiGal Produktblad

Ladda ned PDF

Norzak Produktblad

Ladda ned PDF

SHG Produktblad

Ladda ned PDF

ZiNiGal and ZiNiGal light Produktblad

Ladda ned PDF

Mer om Low-Carbon Zinc and Recycled Zinc

Ladda ned PDF

ZiNiGal plus & ZiNiGal-plus-light Produktblad

Ladda ned PDF

Zinkal5 and Zinkal10 Produktblad

Ladda ned PDF

ZiNiGal-bright and bright light Produktblad

Ladda ned PDF

Zinc-bright Produktblad

Ladda ned PDF

Säkerhetsdatablad

Ladda ned PDF

REACH

Ladda ned PDF

 

Så redovisar vi koldioxidutsläpp för våra produkter

Gruvindustrin saknar idag en standardiserad mätmetod för koldioxidutsläpp – det vill vi ändra på. Transparens är enligt oss den enda vägen till en hållbar och långsiktig gruv- och metallindustri. Vi gör våra livscykelberäkningar på våra huvudmetaller, från vagga till grind, utan att räkna med koldioxidkrediter och -kompensationer. Det ger oss bättre förutsättningar att se i vilka scope som vi behöver göra insatser för att minska vårt koldioxidutsläpp. På så sätt ska vi nå vår vision om att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen.

Bolidens klimatmål

Med uppdatering från intensitetsmål till absoluta mål för 2030 har vi återigenflyttat fram positionerna i vår strävan mot att vara branschledande. 

Läs mer

40%

Lägre koldioxidutsläpp i scope 1 och 2 till 2030 jämfört med basår 2021.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90