•    
 • Language

Boliden Kokkola – ansvarsfull zinkproduktion

Ansvar är för Boliden Kokkola en grundläggande värdering, som zinkfabriken följt i årtionden. Vårt ansvarsbetonande koncept har skapat goda verksamhetsförutsättningar, som möjliggjort en fortlöpande utveckling av bolaget. Det här är en del av vår affärsverksamhet och vardag för alla anställda.

Att producera zink är ansvarsfullt i sig. Zink behövs för att skydda stål från att rosta. Den vägen sparar vi naturresurser och minskar vårt koldioxidavtryck – nu och i framtiden.

Ansvar för människan

Boliden Kokkolas styrka är en kunnig och motiverad personal, vars välmående är av största vikt för oss. Vi utvecklar arbetshälsan genom att betona saker som har med det dagliga arbetet att göra, såsom arbetarskydd, arbetshälsa och utveckling av arbetsmetoder.

Vår personal har tillgång till omfattande företagshälsovård, fungerande belöningssystem och ett stort antal personalförmåner. Vi uppmuntrar vår personal till att aktivt utveckla såväl sina egna färdigheter som vårt bolag. Vi har alla lika möjligheter att delta i utvecklingsarbetet.

I vår region är vi kända för arbetstagarnas långa karriärer och en gemenskap som håller i årtionden. Vi vill vara överst på listan för nya arbetssökande, affärspartner och andra viktiga intressegrupper.

Ansvar för miljön

Boliden tillämpar principerna för hållbar utveckling. Som en följd av det arbetar vi fortgående för att minska verksamhetens miljöpåverkan.

God miljöledning är utgångspunkten för varje ny arbetsdag för personalen i Karleby. Vi fokuserar på produktionsprocessernas stabilitet och på utvecklingen av vår egen verksamhet, och således är våra låga utsläppsvolymer och energieffektivitet av toppklass.

Vi har i decennier arbetat systematiskt för att minimera vår miljöpåverkan. Målsättningarnas miniminivå är det som lagstiftningen kräver. Därtill sätter Boliden årligen upp sina egna målsättningar, med vilka vi strävar efter betydligt bättre miljöprestanda. Vi följer ständigt upp miljösituationen och att vi uppnår målsättningarna genom att tillse bl.a. luftens, havsvattnets och grundvattnets kvalitet.

>> Övervakning av luftkvaliteten i Karleby (live-monitorering)

Cirkulär ekonomi


 • Vi strävar efter högsta möjliga materialeffektivitet i vår produktionsprocess. Kopparfällning och anrikat silver transporteras t.ex. för vidareförädling till Bolidens kopparsmältverk i Harjavalta och Rönnskär. Boliden Kokkola använder på motsvarande sätt återvunnet råmaterial från andra smältverk i sin egen process. Vi strävar hela tiden efter att öka mängden återvunnet råmaterial.

   

  Läs mer: Så fungerar Bolidens smältverk (pdf)

   

  Värmeenergin som uppstår från zink- och svavelsyraproduktionens processer återvinns som ånga och fjärrvärme. Ångan och fjärrvärmen säljs till det närbelägna kraftverket, som använder dem i sin produktion av elektricitet och process- och fjärrvärme.

   

  Läs mer: Kokkola Industrial Park - Industrial Ecosystem (pdf)

Ansvar för utvecklingen

Huvudmålen för processteknikens utveckling är att utveckla arbetsvillkoren, öka effektiviteten och lönsamheten, samt minimera miljöpåverkan. Effektiv produktion och respekt för miljön går naturligtvis hand i hand, eftersom vi kan värna om naturen genom att använda den modernaste tekniken.

Allt grundar sig på stabil, förutsägbar produktion. I takt med att tekniken och verksamheten utvecklas riktar vi oss allt mer in på automation och robotik. Genom lönsamma investeringar ser vi till att fabriken hålls i gott skick och utvecklas.

Det viktigaste i vår verksamhet är att möta våra kunders och marknadens förväntningar. Det skapar samtidigt grunden för verksamhetens och arbetsplatsernas kontinuitet de kommande årtiondena.

Ekonomisk betydelse

Zinkfabriken har en mycket stor ekonomisk betydelse för det lokala näringslivet och för Karleby stad.

Vi är den största industriarbetsgivaren i Karleby. Vi har 560 fast anställda och dessutom har vi runt 140 sommarjobbare årligen.

Utöver vår egen personal sysselsätter vi tusentals människor indirekt. Zinkfabriken behöver tjänster och råmaterial, som vi till en stor del köper från lokala företag. Vår omfattande verksamhet kräver stora investeringar och inköp för tiotals miljoner per år.

Mätt i betalda skatter är vi en verkligen betydande aktör. Alla våra skatter går till Finland och vi är årligen bland de största skattebetalarna i Karleby.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90