• Language
Smältverk

Boliden Kokkola

Europas näst största zinkproducent

Bolidens smältverk Kokkola är beläget på den finska västkusten och är Europas näst största zinksmältverk och den största industriarbetsgivaren i Karleby. 

Totalt finns ca 40 olika zinkprodukter i portföljen, som innehåller både rent zink och skräddarsydda produkter för vissa kunder och kundsegment. Zink används i bilar, broar, batterier, belysningsstolpar, byggande ... i allt som vår moderna livsstil kräver.

Tack vare ständiga förbättringar är våra låga utsläpp och vår energieffektivitet i världsklass.  

Kokkola i siffror

  • Grundat: 1969
  • Förvärvat: 2004
  • Rörelseresultat: 565 MSEK (2021)
  • Medelantal anställda: 560
  • Produktionskapacitet: 315 000 ton per år

Visste du att?

Följ oss

Produktion Boliden Kokkola, 2021

  • Zink: 293 kton
  • Svavelsyra: 320 kton
Boliden Kokkola zinc web.jpg

Boliden Kokkola - Zink för den moderna världen

Översikt över produktionsprocessen:

Nycklarna till framgång

Kontakta oss

Boliden Kokkola

Sinkkiaukio 1, FIN-67900 Kokkola

Besök Boliden Kokkola

Karriär på Boliden

Blinkar från fabriken

Rötterna på 1960-talet

År 1967 beslutade Outokumpu att bygga en zinkfabrik i Karleby. På den tiden hade bolaget flera zinkgruvor i Finland, men eftersom man inte hade någon egen zinkfabrik, gick allt anrikningskoncentrat på export.

Karleby var redan vid slutet av 1960-talet en nationellt betydande industristad, där de statsägda storbolagen Outokumpu och Kemira drev flera produktionsanläggningar. Tillgången på arbetskraft och ledig tomtmark var god, och stadens läge, med goda trafikförbindelser och närheten till zinkgruvorna, var ytterligare ett plus.

Zinkproduktionen inleddes i Karleby år 1969. Under decenniernas lopp har anläggningen utvecklats kontinuerligt genom olika expansions- och utvecklingsprogram. Zinkfabriken övergick år 2004 från Outokumpu till Boliden i en företagsaffär. Boliden förvärvade år 2010 Kemiras svavelsyrefabriken som ligger intill zinkfabriken.

Sedan 2014 har man som en del av produktionsprocessen för zink också tagit till vara silvret som förekommer i anrikningskoncentratet. Silveranrikningskoncentratet skickas till en annan aktör för förädling till ren silvermetall.

Den långa och stabil historien och verksamhetens betydelse för regionen uppmuntrar till att fortsätta det goda arbetet på lång sikt.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90